« tillbaka

Med konsten i centrum

Text: Mats Almegård
Foto: Ruedi Walit

I franska Colmar har Herzog de Meuron sammanfört 
stadsutveckling, arkitektur och konst i ett projekt där hundratals 
årsringar möter samtida form.

Någon timmas bilfärd söder om Strasbourg i nordöstra Frankrike ligger den lilla staden Colmar med cirka 70 000 invånare. Närheten till Tyskland märks. Trakten är i princip tvåspråkig och floden Rhen är en given färdväg. I staden ligger Musée Unterlinden. Museet som öppnades redan 1853 är delvis inrymt i en klosterbyggnad vars historia sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden. Regionens delade kulturarv märks också i stadens viktigaste museum. I de permanenta samlingarna samsas tyska medeltida mästare som Hans Holbein och Lucas Cranach med franska impressionister som Claude Monet samt okända konstnärers vaser, smycken och andra arkeologiska fynd från Rhenområdet. Museet visar också en tapet av Picassos Guernica – skapad av Jacqueline de La Baume under överinseende av Pablo Picasso själv.

Att samlingarna spänner över två årtusenden började bli ett problem i början av 2000-talet. De äldre byggnaderna (kloster, kapell och andra utrymmen för de permanenta samlingarna) stod för en föråldrad infrastruktur som blev tydlig då museet fick nya donationer av framför allt modern 1900-talskonst. Med de nytillkomna konstverken blev källaren, som då fungerade som utställningssal för den moderna konsten, för trång. Det behövdes mer utrymme. År 2009 utlystes en arkitekttävling där uppdraget var att i harmoni med den historiska omgivningen skapa något modernt och nytt – som också skulle ligga i linje med den moderna konst som skulle ställas ut i lokalerna.

– Samspelet mellan stadsplanering, arkitektur och museologi gjorde Unterlinden-projektet spännande. I stadsplaneringshänseende anser jag att det viktigaste är den förbättring som gjorts i den tidigare folktomma ytan mellan klostret och de före detta offentliga baden. Den tidigare täckta kanalen har öppnats och blivit en attraktiv plats för Colmar. Hit har entrén till det nya museet flyttats, säger Jacques Herzog på Herzog & de Meuron.

Det var alltså det schweiziska arkitekt­kontoret Herzog & de Meuron som gick segrande ur tävlingen. Projekteringen inleddes 2009 och utbyggnaden av museet inleddes år 2012. Förra året var arbetet slutfört och Colmars museum hade äntligen fått en struktur och ett utseende som ligger mer i linje med samlingarna.

– De representerar en viktig del av det europeiska kulturarvet. Det är vår förhoppning att Unterlinden-museet kommer att ses som en institution som står för den europeiska historien på ett sätt som går utöver de nationella gränserna, säger Pierre de Meuron.

Det välrenommerade schweiziska arkitekt­kontoret, som bland annat byggt om Tate 
Modern i London, tog sig an projektet på ett sätt som gör att den samtida arkitekturen integreras i den äldre, flera hundra år gamla, omgivande bebyggelsen – men som samtidigt uttrycker byggnadens urbana roll.

Efter tillbyggnaden ligger nu två byggnadskomplex mot varandra på torget, samtidigt som de är fysiskt hopkopplade genom ett underjordiskt galleri. De äldre delarna, som består av det medeltida klostret, en kyrka, en fontän och en trädgård, samspelar med byggnaderna på andra sidan torget, där den nya museibyggnaden speglar kyrkans volym. Tillsammans med det före detta kommunala badet bildar den också en sluten del av gården.

Genom att låta byggnaderna öppna sig mot varandra har torget återfått sin ursprungliga funktion som en plats där människor möts. På torget låg tidigare en busshållplats och en parkeringsplats. Floden Sinn – som flyter genom staden Colmar – har blivit synlig efter att ha varit överdäckad och flutit genom kulvertar. Det nybyggda huset vid vattnet markerar museets närvaro – samtidigt som husets placering invid vattnet påminner om forna tiders kvarnhus. Genom två fönster kan besökaren blicka in i det underjordiska galleriet, som härigenom får en dos dagsljus, och som också har funktionen att koppla samman de två museibyggnaderna.

Herzog & de Meuron valde ett arkitektoniskt språk som både skulle passa in i den gamla miljön och vara samtida. De äldre byggnaderna renoverades i samarbete med konservatorer och återställdes till ursprungligt skick. Trätak öppnades upp, fönster som byggts igen likaså. Kyrkans tak renoverades och en ny parkett installerades i kyrkskeppet. Besökare går numera ner via en ny, gjuten spiraltrappa som leder till galleriet.

Det som tidigare var bassängen (”La Piscine”) i det kommunala badet har nu byggts om och är i dag en plats för konserter, konferenser och samtida konstinstallationer. I badhuset ryms även museiadministrationen, ett bibliotek, ett kafé samt Colmars turistbyrå.

Fasaden till huset vid floden är gjord av handslaget tegel. Tanken är att skapa dialog med klostrets sten- och gipsfasad som förändrats och byggts om under århundradena. Även lansettfönstren är en tydlig referens till den religiösa omgivningen.

– Besökare kommer att uppleva tillbyggnaden som en organisk och komplex sekvens av inre och yttre rum. I vårt yrke har vi sällan tillfälle att skräddarsy arkitektur som spänner över flera århundraden. I det här projektet fick vi fundera både över stadens struktur och hur enskilda konstverk kunde presenteras, säger Christine Binswanger på Herzog & de Meuron.

Tyskt möter franskt, modernt möter historiskt. I det franska museet Musée Unterlinden finns tyska konstnärsmästare och numera även en vågad och samtida arkitektur – ritad i Schweiz.

Kategori: Till- och ombyggnad Projekt: Musée Unterlinden Adress: Colmar, Frankrike Arkitekt: Herzog de Meuron Färdigställt: 2015
 
Annonser:
Annonser