« tillbaka

Med varsam hand 

Text: Ellinor Thunberg
Foto: Christian Richters

Arkeologi blev ett av de viktigaste verktygen för Mc Cullough Mulvin Architects när de skapade ett museum i Kilkennys gamla kyrka. Och ett tomrum blev en blytung nykomling.

Det första arkitekterna Niall Mc Cullough och Ronan O’Connor gjorde var att stå helt stilla. De betraktade sitt nya projekt från alla håll och kanter och promenerade sedan runt i den irländska staden Kilkenny för att se den gamla kyrkan från 1200-talet på avstånd.

– Det är arkitektens jobb att lära känna byggnaden, känna till historien och veta bakgrunden. Jag tror verkligen att om du ska göra nya ändringar i en byggnad så måste det göras väldigt varsamt. Men de måste också baseras på någon slags logik som kommer från att studera byggnaden. Du måste titta länge nog för att hitta ett tomrum eller en linje som du kan justera på ett sätt som känns rätt för byggnaden, säger Niall Mc Cullough, arkitekt och delägare i Mc Cullough Mulvin Architects.

Ett tomrum visade sig bli tongivande i gestaltningen av St Mary’s Medieval Museum som stod klart i april 2017. Kyrkan hade då bland annat fått en ny utbyggnad med en heltäckande fasad av bly och ett fullstort fönster i gaveln. När arkitekterna tittade närmare såg de nämligen att delar av kyrkan rivits och de beslöt sig för att använda arkeologi som designverktyg.

– Vi tittade på de ytorna där kyrkan verkade ha varit större tidigare och försökte återta dem. Vi ville använda arkeologi som logik för att skapa de nya delarna. Vi gjorde flera utgrävningar och hittade spår efter de gamla väggarna. Vi bad arkeologen att gå tillbaka flera gånger för att bevisa saker.

Att det nya fasadmaterialet blev just bly förklarar Niall bland annat med att det passar väl ihop med stenfasaden, som har en liknande nyans men är annorlunda. Dessutom matchar det den skiftande himlen över Irland, där han erkänner att det regnar en hel del och är ganska grått.

De arkeologiska utgrävningarna visade inte bara var tidigare väggar stått, men avslöjade även historiska skatter som sirliga gravstenar och det medeltida tornet som föll i början av 1800-talet. Lager för lager skalades även spåren av tidigare renoveringar bort och dokumenterades. Bland annat de förändringar som gjordes interiört när kyrkan förvandlades till samlingslokal på 50-talet. När kyrkan stängde 1947, efter en ovanligt bister vinter hade delar av taket rasat. En tanke om att överlåta kyrkan i statens händer som ett nationalmonument fanns då, men invånarna var inte förtjusta i tanken på att plocka bort hela taket och göra det till en ruin, vilket var ett krav. Istället påbörjades en kamp för att rädda och renovera byggnaden.

Kyrkan speglar inte bara sin egen resa, utan även Kilkennys historia, och Niall säger att när man bygger nytt i den här kontexten måste de nya delarna vara hållbara både kulturellt och arkitektoniskt. Det är ingen mening att fega ur eller göra något halvhjärtat. Han vill istället slå ett slag för att verkligen ta chansen och knyta ihop elementen och skapa en helhet.

– Jag tycker att det är mer intressant att verkligen engagera sig i byggnadens historia. Att bygga med byggnaden och följa dess naturliga rytm.

Han beskriver Kilkenny som stad och människorna som bor och jobbar där som passionerade och öppna för nya idéer. Det har varit en stor fördel i ett projekt som detta där ingenting förutbestämt.

– Det går inte att ha en full uppsättning ritningar färdiga från första stund. Vi måste ha folk vi kan prata med och testa olika saker beroende på vad vi hittar. Det är en stor utmaning och det kan vara problematiskt, men i det här fallet hade vi verkligen bra kollegor som stöttade oss i små förändringar och saker som hände under vägen, säger han och sammanfattar uppgiften att förvandla en medeltida kyrka till ett museum:

– Det är ett stort äventyr och väldigt spännande. Det är precis det vi vill göra. I samtida projekt jobbar du med materialet, men med befintliga byggnader finns redan en geografi med fält och berg. Du jobbar med något som andra människor har skapat och hittar ett sätt att bygga vidare på det.

 
Annonser:
Annonser