« tillbaka

Miguels melodi

Text: Ellinor Thunberg
Foto: Archive Miguel Marcelino

Vad händer när en arkitekt möter en samlare med 600 mekaniska musikspelare? I Portugal blev resultatet en sandfärgad box utan synliga fönster. Vi kliver in i ett abstrakt museum utanför Lissabon. 

Under de senaste 30 åren har Luis Cangueiro samlat ihop flera hundra speldosor, grammofoner och andra mekaniska musikobjekt. Nu har de
fått ett nytt hem i Museu da Música Mecânica
på landsbygden fyra mil söder om den portugisiska huvudstaden. När Miguel Marcelino blev inbjuden att tävla om uppdraget att rita ett museum fanns en rad restriktioner. Förutom att platsen var bestämd ville beställaren nämligen väva in en redan påbörjad struktur mitt på tomten – och byggnaden skulle inte heller ha några synliga fönster. Utifrån sett är resultatet en abstrakt box som flirtar med geometriska former och smälter in i miljön genom materialval och färg. – Vi landade i en konkavitet som markerar ingången och ger fasaden ett husligt uttryck.
Från början tänkte vi klä hela byggnaden i trä, som en stor träbox, men valet föll slutligen på en mineralyta med sandkorn i färger från det omgivande jordbrukslandskapet, säger arkitekten Miguel Marcelino. Den befintliga strukturen som skulle
användas på grund av ekonomiska skäl hade ett rutmönster av pelare som satte sin tydliga prägel på museets planlösning. – Vår lösning blev att omfamna pelarstruk­turen i den nya byggnaden och använda det som ett system av förrum runt en central innergård. Det möjliggör flödet och övergången mellan byggnadens fyra delar. Museet rymmer fem utställningshallar, en hörsal med plats för 70 personer och ytterligare ett flexibelt rum som kan användas till bland
annat workshoppar, tillfälliga utställningar
eller evenemang. För att släppa in dagsljus, trots kravet på en fönsterlös exteriör, har arkitekten jobbat bland annat med fyra takfönster i entrén som fångar in och reflekterar solen, men även två inner­gårdar. – Det multifunktionella rummet öppnar upp sig mot en större innergård som bara märks från just det rummet och skapar två parallella dimen­sioner ovanpå varandra. Så från den mindre innergården på bottenplan har man ingen synlig kontakt med den större som finns ovanför. Miguel berättar att han alltid försöker ha ett rationellt, såväl som känslomässigt svar på en brief och här ville han bland annat förmedla en rofylld känsla och kombinera med material som åldras väl. Enligt honom ger de båda i kombination ofta ett abstrakt uttryck. Hans uttryck är influerat av den rådande stilen kring Medelhavet, där det är vanligt att jobba med få fönster.

– Fönstren måste alltid vara väldigt väl placerade och utformade för att kunna ha stora öppningar utan att förlora kontroll över värmen. Det är också en fråga om avskildhet, vilket spelar en stor roll i vår kultur, så därför tar vi i många fall till innergårdar som en länk mellan ute och inne. Projektet hade en kort beslutsväg med bara en beställare i samlaren själv, men det visade sig vara en utmaning. – Här fanns en samlare som ville ha en plats att visa sin samling och därför gick alla beslut via honom. Det gjorde att vi hela tiden fick motivera våra val för att få kunden på vår sida och dela vårt perspektiv, något som visade sig gå väldigt bra. Halvvägs genom processen gick byggföretaget i konkurs vilket även tvingade arkitektkontoret att gå in med ekonomiskt stöd till kunden för att kunna färdigställa arbetet. Men trots vissa problem längs vägen invigdes museet hösten
2016. Miguel beskriver den mest givande
aspekten av projektet som att de faktiskt gick
i mål på ett lyckosamt sätt med ett på många
sätt unikt projekt. – Ett museum av det här slaget, som är helt privat utan publikt stöd, är ytterst ovanligt i Portugal. Det faktum att det ligger utanför stadsmiljön ger det också en speciell aura och när vi besöker museet kopplar vi bort det urbana livet i staden. Många var skeptiska till allt det här, men varken vi eller samlaren slutade tro på det.

Kategori: Museum Projekt: Museum of Mechanical Music Adress: Utanför Lissabon, Portugal Arkitekt: Miguel Marcelino Yta: 1 040 kvm Färdigställt: 2016 Foto : Archive Miguel Marcelino
 
Annonser:
Annonser