« tillbaka

Mötesplats med havsutsikt 

Text: Ellinor Thunberg
Foto: Adam Mørk

En pir på piren. Så beskriver CF Møller Architects tanken med den nya terminalbyggnaden i Värtahamnen.

Inhägnade industriella arbetsplatser eller exklu­siva nybyggda bostadsområden utan koppling till det marina arvet. Så svart och vitt kan det se ut i hamnstäder runt om i Sverige och världen, men med Värtaterminalen i Stockholm fick C.F. Møller Architects möjlighet att göra något helt annat.

–Vi ville skapa en tydlig publik plats ute i hamnområdet och terminalen blev en möjlighet att skapa en pir på piren, där man faktiskt kan ta sig ut på taklandskapet och stå ute i ett hamn­område dit man vanligen inte kommer på grund av säkerhetsregler, säger Mårten Leringe, partner, vd och arkitekt på C.F. Møller.

Han tycker att Djurgårdsstaden är ett spännande område just eftersom man bevarar hamnfunktionerna i stadsutvecklingen. Men att bibehålla visionen om en publik plats i hamnen var trots det projektets största utmaning.

–Jag vill verkligen ge en eloge till samarbetet med Stockholms stad och Stockholms hamnar. Det är sällan man får gå igenom ett projekt där grundidén är så orörd. Jag tror att alla i projektet har haft en god bild av slutmålet. Att skapa en publik plats för framtiden var också en del av hållbarhetsmålen, som sträcker sig bortom miljömässiga aspekter, och byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Eftersom den framtida staden kring terminalen kommer att ligga upphöjt från gatunivå blev ett nytt grepp möjligt för arkitekterna, som skapade en möjlighet att röra sig från stad till terminal och båt utan nivåskillnader. Värtaterminalen är utgångspunkt för färjor till Finland och Baltikum och utformningen gör det möjligt att angöra under byggnaden för att ge resenären en väderskyddad promenad i land.

–Terminalbyggnadens utsträckta form kommer sig av att vi eftersträvat så raka flöden som möjligt.

Stora glaspartier ger utblick mot hamn­området och det ger också en bra orienterbarhet eftersom du ser fartygen. Du rör dig nästan alltid mot ljuset och det ska finnas en intuitiv lösning för hur du ska röra dig i byggnaden.

Dagsljus kommer också ner i byggnaden genom en öppning i taket som förtydligar de vertikala flödena nerifrån hamnplanen och upp till takterrassen. Eftersom terminalen utsätts för karga väderförhållanden med fukt, salt och blåst domineras byggnaden av glas, betong och en komposit­panelfasad med aluminiumytskikt. Material tänkta att stå sig i minst 80 år.

–Betong är genomgående nere på hamnplan där det finns risk att fordon kan köra in i byggnaden. När du sedan kommer upp till terminalens taklandskap har du de lite lättare metall- och glaspartierna som reflekterar vattnet och himlen. Taklandskapet är inspirerat av Stockholms skärgård och är utformat i samarbete med Nivå Landskapsarkitektur. Inspirationen och de tåliga växterna kommer från skärgårdsmiljöer och blir också en referens för resenärer som kommer dit och möter en del av Stockholms skärgård.

–Vi har skapat en helt ny typ av publik plats i Stockholm och fick med oss Stockholms hamnar på att utvidga programmet så att taklandskapet avslutas med en framtida restaurang som kommer att ha fantastisk utsikt över hamninloppet.

Kategori: Färjeterminal Projekt: Värtaterminalen Adress: Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdragsgivare: Stockholms hamnar AB Yta: 16 000 kvadratmeter, samt ett nytt tullområde på 1 100 kvadratmeter Färdigställt: 2016 Foto: Adam Mørk
Annonser:
Annonser