« tillbaka

När formen följer konsten

Text: Matilda Stannow
Foto: Jens Lindhe och Petra Gipp arkitektur

En formsäker Petra Gipp-signerad tillbyggnad har adderats till den anrika Bruksgården i östra Höganäs. 

Den praktfulla byggnaden från 1805, en gång bostad för Höganäsbolagets brukspatron, ägs numer Lindéngruppen och används som huvudkontor. Lindéngruppen är bland annat del­ägare i Höganäs AB, men även i färgtillverkaren Beckers. Det är betydelsefullt att nämna eftersom Beckers stora samling av samtida konst numera förvaltas av företaget. Bruksgårdens om- och tillbyggnad är skräddarsydd för att rymma delar av konstsamlingen men även erbjuda moderna kontorslokaler, kök, toaletter och teknik. Petra Gipp har följt projektet sedan 2010, då Lindéngruppens personal tvingats lämna Bruksgården på grund av allvarliga fukt- och mögelskador. Dränering och en omfattande renovering av den befintliga fastigheten blev nödvändig. Under en tid var lokalerna helt utblåsta, nu är hela fastigheten omsorgsfullt återställd och den nya tillbyggnaden tagen i bruk.

Omgivningarna runt Gruvtorget, där Bruksgården ingår, är ett riksintresse vilket medfört en rad restriktioner och hänsynstaganden kring byggnadsvolymen, dess fasader, material och höjder som inte fick förändras. Men efter att en ny detaljplan antagits beviljades bygglovet som medgav rivning av ett flertal mindre byggnadsvolymer, vilket var nödvändligt för att kunna expandera ut i trädgården. Den resliga och enkla volymen är en para­fras på den skånska längan, men genom intryckta och utskjutande partier skapas variation i interiörerna och rytm i fasaden. För den som är bekant med Petra Gipps arkitektur känns det skulpturala formspråket igen, denna gång är byggnaden av handslaget danskt tegel och platsgjuten betong och anpassad för sina dubbla funktioner.

– På kontoret arbetar vi ofta i modell, även här. Vi gjorde gipsgjutningar, analyserade och skulpterade fram formen. Konstsamlingen är en bärande del av projektet och den blev vår utgångspunkt för byggnadens proportioner och detaljer men även hur vi organiserade hela anläggningen och hur den relaterar till det gamla. Ambitionen var ge Gruvtorget ett samtida tillägg som självständigt inter­agerar med staden, berättar Petra Gipp.

Att bygga nytt i känslig miljö kan hanteras på flera sätt, man kan smyga in, anpassa och underordna sig det gamla, eller med flit skapa kontrast. I Höganäs är tillägget gjort med finess, och samtidskonsten, som gav förutsättningarna, har fått de vackra rum den förtjänar. Att projektet tagit lång tid tror jag bidrar till att det landat så väl och eftertänksamt i sin kontext. Till Bruksgården hör en stor trädgård gömd bakom höga murar. Landskaps­arkitekten Ulf Nordfjell har ansvarat för trädgårdens upprustning. Tanken är att både konsten i huset och trädgården då och då kommer att öppnas för allmän­heten. Det blir säkert ett sevärt besök.

Kategori: Kontor och utställningshall Projekt: Lindéngruppen – Beckers konstsamling Adress: Gruvtorget Höganäs Arkitekt: Petra Gipp arkitektur Färdigställt : 2016
Annonser:
Annonser