« tillbaka

När udda blir jämnt

Text: Matilda Stannow
Foto: Åke E:son Lindman

Från tårtpappersfasad till perforerad plåt – Åhlénshuset i Uppsala överraskar och upprör återigen med sin exteriör.

Ståålfågel, ja, det var namnet på ett svenskt band i början av 1980-talet. Jag såg dem spela på olika Stockholmsscener. Det lät annorlunda, de var tidiga med att spela elektronisk musik och stod och poserade bakom sina syntar och trummaskiner. En udda fågel, men intressant. Märkligt nog kommer jag att tänka på dem när jag står vid Stora torget i Uppsala och spanar in Tham & Videgårds Åhlénshus. Det här är också något främmande, men samtidigt spännande.

En kropp av stål, som störtdykt ner i centrala Uppsala och lagt sig iögonfallande och böljande utefter Kungsängsgatan.  Kvarteret Lejonet är vant att hysa en artfrämmande byggnad; det nya huset ersatte det tidigare Åhlénshuset (f.d. Tempo) med sin karaktäristiska tårtpappersfasad från 1960-talet som även det upprört känslor, antigen gillats skarpt eller ogillats. Arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius introducerade sin karakteristiska mönsterfasad när Tempo byggdes i Farsta centrum.

Det var tänkt att bli en viktig del i Tempos varumärke och skulle användas för nya varuhusetableringar runt om i Sverige. Men idén övergavs redan efter tre varuhus, i Farsta, Uppsala och Borås, de båda sistnämnda nu rivna. I Uppsala rasade debatten om huset länge i lokalpressen och det sägs att ägaren vid invigningstalet 1961 nästan gav ett löfte om att man skulle byta ut fasaden när det blev dags att renovera för första gången.  Så blev det inte och huset blev under åren mer och mer kult och den unika 60-talsfasaden beundrades av många. Men den blev sliten och drogs med en rad tekniska problem.

Den yttre fasadens hålslagna betongelement började vittra sönder och riskerade att falla ner. AxFast, husets nuvarande ägare, hade två alternativ, att ”renovera” – vilket skulle innebära att riva och återuppbygga genom en kopia av den gamla fasaden – eller att bygga ett nytt hus. Man valde det senare och 2009 gick uppdraget till Tham & Videgård Arkitekter som föreslog en böljande byggnad helt täckt av speglande glas. Jag gillade det djärva greppet, men tyvärr blev idén inte genomförbar på grund av höga kostnader och för att glaset endast kunde produceras av ett fåtal tillverkare i Europa.

Det innebar att Tham & Videgård, som ville behålla spegeleffekten, fick tänka nytt. Fasaden blev i stället uppbyggd i två skikt: ett inre klimatskal bestående av välisolerade väggpartier med höga fönsterband, samt ett yttre skikt av perforerad blankpolerad rostfri plåt. Fasadens filtrerande uppbyggnad fungerar nu som en buffert ur klimathänseende.

Det yttre skiktet filtrerar bort cirka 50 procent av solinstrålningen vilket gör att byggnaden nu i stället uppnår en låg energianvändning. Håltagningen kan ses som en hyllning till Backström & Reinius, men de runda hålen är denna gång betydligt mindre. Åhlénshuset handlar inte bara om iögonfallande exteriörer. Så här berättar Martin Videgård och Bolle Tham:

– Vårt uppdrag blev att inom gällande detaljplan skapa en ny helhet som inkluderade både det befintliga huset och en intilliggande parkeringstomt, programmet rymde både handel och kontor. Kontinuerliga kurvor skapar en över­gripande ordning som markerar entréer och syr ihop en komplex volym. Varuhusets typologi blev en utmaning, det är ju en byggnad som generellt vill ha få entréer, endast skyltfönster i gatuplan och i övrigt ha så slutna fasader som möjligt för att få maximal interiör väggyta med plats att exponera varor utan störande dagsljus.

– Vi har gjort en öppnare byggnad som aktiverar hela huset, vår fasadidé minskar kontrasten mellan öppet och slutet. Med det yttre perforerade skiktet, som sveper in hela byggnaden, kunde också de övre varuhusplanen glasas upp, vilket ger ökad flexibilitet för framtiden. Samtidigt fick byggnaden sin egen karaktär och blev visuellt tålig eftersom exteriören inte påverkas när man flyttar på avdelningar eller bygger om interiören.

Tillbaka till början. Nu förstår jag huset bättre och vad den solitära men samtidigt transparenta ytan vill förmedla, hur ute hör ihop med inne. Udda har blivit jämnt, i alla fall för mig. 

Kategori: Handel och Kontor Projektets namn: Kv Lejonet, Uppsala Adress: Stora torget, Uppsala Arkitektkontor: Tham & Videgård Arkitekter Byggherre: AxFast År : 2015
 
Annonser:
Annonser