« tillbaka

Naturens stöttepelare

Text: Mats Almegård

Vid danska kusten finns planer på att bygga mängder med vindskydd. Och det görs med stil.

På uppdrag av en rad turistbyråer på södra Jylland i Danmark har Lumo arkitekter skapat femtio vindskydd längs kusterna i det sydfynska öhavet. Tanken är att vindskydden ska fungera som stöd för naturen, genom att avlasta slitaget på de naturliga miljöerna i en ekologiskt känslig omgivning. På nitton olika platser har arkitekterna uppfört totalt femtio skydd i fem olika varianter: tre av dem av olika storlek med möjlighet för övernattning, en variant rymmer toaletter och en sorts skydd är endast till för fågelskådare. De små vindskydden har uppförts i tätt samarbete med danska Naturstyrelsen.

Dessa ”blå stödpunkter” har integrerats i ett naturområde som är mycket omtyckt bland kajakpaddlare, dykare, fiskare, fågelskådare och andra som tycker om att vara i naturen. Inspiration har hämtats från forna tiders vindskydd där fiskarna rensade nät.
    Byggnaderna är kantiga, med vinklade linjer och beklädda med stora träspån som behandlats med svart trätjärolja. Tanken är att de ska smälta in i land­skapet – både då de ses från land och
från havet.

Vad : Arkitektur Var: Danmark Vem: Lumo Arkitekter
Annonser:
Annonser