« tillbaka

Naturligt vis

Text: Mats Almegård
Foto: Ulrika Kestere

Projektet Den nya kartan initierades av Jenny Nordberg. Hennes vision var att visa att lokal produktion fortfarande är möjlig och att den rymmer ytterligare utvecklingspotential.

I projektet parade Jenny ihop tjugofyra formgivare med lika många producenter, alla verksamma i Skåne. Tanken var att visa den innovativa och kreativa kraft som finns i regionen, både när det gäller formgivning och tillverkning.Ett av de tjugofyra samarbetsprojekten är det mellan designstudion Stoft och keramikproducenten Zol Art.

Tillsammans har de skapat kollektionen Biophilia i vilken Stoft och Zol Art har velat utforska naturen och människans kärlek och fascination för arter, organismer och processer i naturen. Huruvida Björks album Biophilia från 2011 är en influens är oklart, men hon var inne på samma spår.

Kollektionens fyra föremål symboliserar olika stadier i en växtprocess och är tänkta att bilda en enhet utifrån sitt gemensamma ursprung. Föremålen är tillverkade i stengods, porslin och lergods. Ambitionen är också att kollektionen ska symbolisera hur nya produktionsmöjligheter och arbetsmodeller kan utveckla den hantverksmässiga produktionen och få den att växa på nytt.

– Med projektet ville vi utmana oskrivna hierarkiska regler som att inte blanda stengods, porslin och lergodsföremål i samma produktfamilj, och i stället har vi haft den hantverksmässiga produktionen hos Zol Art som gemensam nämnare för kollektionen, säger Jenny Ekdahl, som är industridesigner på Stoft.

Vad : Bruksföremål Vem: Stoft och Zol Art
Annonser:
Annonser