« tillbaka

Nu grönskar det på fasaden

Text: Emelie Strömfors
Foto: Patrick Bingham Hall

Det var kostymen som bars av utomjordingen i filmen Predator som inspirerade den australiensiska byrån Charles Wright Architects att skapa besökscentret i Cairns botaniska trädgård.

De spegelpläterade byggnaderna designades, likt utomjordingens kostym, för att vara osynliga bland trädgårdens omgivande växtlighet. Fasaden är konstruerad av en serie metallpaneler som ger den en facetterad yta. När grönskan reflekteras i metallen blir trädgården till ett kamouflage för byggnaderna och så minimeras besökscentrets påverkan på landskapet.

För att inte förändra trädgårdens befintliga upplägg delades besökscentret upp i två byggnader som binds samman ovanför ett promenadstråk. Stråket sammanlänkar sedan centret med resten av trädgården.

Båda byggnaderna gavs icke-linjära former för att tillmötesgå placeringen av parkens redan existerande gångvägar och gamla träd och där marken klättrar uppåt har besökscentret bäddats in i landskapet. De många anpassningarna efter trädgården gör byggnaden till en studie i minimal påverkan på omgivningen. Charles Wright Architects hade som syfte att designa en grön byggnad som skulle markera Cairns övergång från dess traditionella arkitektur mot nya och progressiva sätt att tänka. Om utomjordingen i Predator, trots sin osynlighet, vände upp och ner på sin omgivning är resultatet ett annat i Cairns botaniska trädgård. Tack vare sin osynlighet lyckas besökscentret existera i symbios med den omgivande grönskan.

Annonser:
Annonser