« tillbaka

Nyrealism när handelshögskolan väljer arkitekt

När Handelshögskolan i Göteborg skulle förnyas valde en enhällig jury Johannes Norlanders och Arups tävlingsbidrag Annex. Förslaget är kompromisslöst och bidrar med en årsring till kvarteret, menar arkitekterna.

Det blev inte något fantasifullt spektakulärt tävlingsbidrag som enade juryn. När Handelshögskolan i Göteborg nu ska samla sin verksamhet under samma tak valde en enhällig jury i stället en saklig arkitektur i tävlingsbidraget Annex, signerat Johannes Norlander Arkitektur i samarbete med Arup. Därmed sällar sig Johannes Norlander till namn som Sture Ljungqvist, Carl Nyrén och senare Erséus, Frenning & Sjögren.

– Vi var ju lite av ett wild card, men har haft fördelen att kunna Göteborg väl. Det hade vi nog nytta av den här gången, säger Johannes Norlander.

Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst och tillika juryns ordförande, lyfter fram just analysen
och kunskapen om Göteborg som en av de avgörande faktorerna:

– Annex är en självklar vinnare eftersom förslaget grundar sig i en välutvecklad analys av såväl kulturmiljöns arkitektoniska och urbana kvaliteter som Handelshögskolans utvecklingsbehov, säger hon i ett pressmeddelande.

Annex kommer att ligga alldeles i slutet på Vasagatan. Här ligger Handelshögskolans första hus i tegel från 1950-talet (Ljungqvist och Nyrén) och tillbyggnaden från 1990-talet (Erséus, Frenning&Sjögren). Nu behövs mer utrymme för högskolan. Dessutom pågår det omfattande infrastrukturarbetet med Västlänken som också kommer att vara en viktig del i Annex funktion. Den norra uppgången i stationsbyggnaden kommer att integreras i den nya byggnaden.

– Det fanns tre delar i projektet: det stadsbyggnadsmässiga, Handelshögskolans krav på nya lokaler och förhållandet till tågstationen, säger Johannes.

– Det handlade om mötet mellan staden, invånarna och högskolan, lägger han till.

Dessutom gällde det att förhålla sig till de gamla byggnaderna och att utnyttja platsen så mycket som möjligt.

Johannes Norlander Arkitektur och Arup löste uppgiften genom att gräva ner auditorierna för att inte huset skulle bli för högt. De studerade också strömningarna kring framtida lärande bland annat på Yale, och det som kallas för ”active learning”.

– Det bygger på mer flexibilitet och teknik, att man kan sitta i grupper, att lärarna och eleverna är mer på samma plan. Därför ritade vi flexibla ytor och en husstomme med få bärande element, säger Johannes.

Annex har sin egen karaktär – är en arkitektur för sin tid – och kommer att tillföra en årsring till kvarterets blandade arkitektur.

– Det är ett kompromisslöst förslag, och vi insåg att det var ett riskfyllt sådant.

Men det föll som sagt juryn i smaken. Konkurrensen om det prestigefulla uppdraget har varit hård. 73 intresseanmälningar kom in från hela Europa. Sex bidrag valdes ut till själva tävlingen.

Inom ett år hoppas uppdragsgivaren Akademiska Hus att detaljplanen är antagen. Men byggstarten kommer inte att ske förrän 2021. Under tiden däremellan kommer arbetet med Västlänken att pågå. År 2023 beräknas inflyttning i det nya huset som kommer att bestå av sten, betong och stål.

Vad : Vunnen tävling Var: Göteborg Vem: Johannes Norlander Arkitektur och Arup Text: Cecilia Öfverholm
Annonser:
Annonser