« tillbaka

Nytt har dockat in

Text: Matilda Stannow
Foto: Åke E:son Lindman

Längs med Saltsjöns kajer i inloppet till Stockholm omvandlas de gamla industri­områdena ett efter ett till vattennära bostads­områden, Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarn­holmen.

Vid Finnboda varv i Nacka sjösattes det sista egentillverkade fartyget 1981 och tio år senare försattes varvet i konkurs. Nu har den anrika miljön under ett antal etapper transformeras till bostadsområdet Finnboda hamn, som då det är färdigbyggt 2017 kommer rymma cirka 830 bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter. De nyprojekterade, mestadels ganska ordinära, bostadshusen dominerar i området. Men här finns även lyckade ombyggnader av ett par monumentala industribyggnader som fyllt på med nytt liv. Det bästa bostadsexemplet är Brf Finnboda Dockland, varvets gamla svetshall som med hjälp av Nyréns arkitektkontor byggts om till
40 karaktärsfulla lägenheter.

– Det var den befintliga industrihallens förutsättningar, inte minst de höga fönster­partierna som blev utgångspunkten för bostädernas planlösningar och utformning. Den ovanligt höga rumshöjden vid gatufasaderna har gett lägenheterna stora kvaliteter. Det hade varit svårt att förhandla sig till vid en nyproduktion, men det ger ju bostäderna unika värden som uppskattas mycket av de boende, berättar Dag Cavallius, som ansvarat för projektet hos Nyréns.

När man ser svetshallen från gatan uppfattas den som en sammanhållen volym med ursprungliga fasader bevarade. Men på insidan har den gemen­samma entrégården skurits ut ur den ursprungliga kompakta byggnadskroppen. Gårds­fasaderna är klädda med skivor av varmförzinkad plåt och med inslag av träfaner. Plåtens tuffa uttryck balanseras väl mot träets varmare känsla. De flesta lägenheterna har sina egna uteplatser. Gårdsrummet är överraskande och intimt som en oas.

– Byggprocessen var ganska komplex och krävande. Ett tag stod de befintliga fasaderna uppstöttade, medan den nya stommen restes bakom. Men svårigheterna blev inspirerande och samarbetet lärorik både för oss, de som byggt och vår uppdragsgivare, säger Dag Cavallius.

Man får hoppas att Brf Dockland blir ett välbesökt exempel inför de många omvandlingsprojekt av gamla industrimiljöer runt om i landet som står på tur att genomföras. Om man vågar behålla och bygga om i stället för att riva uppnås helt naturligt den eftersträvade variation som står så högt upp på exploateringskontorens önske­listor. Bra för miljön och vackert blir det också.

Kategori: Bostäder Projekt: Brf Docklands Adress: Finnboda Varvsväg 12 A, Nacka Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor Färdigställt : 2015
Annonser:
Annonser