« tillbaka

Rena snurren

Text: Katarina Andersson

Varje museum med självaktning tycks i enlighet med tidsandan vilja erbjuda besökarna ständig möjlighet till interaktion.

Att bli lämnad ifred framför en monter i simpel förkovran, det kan ju knappast klassas som den i allt eftertraktade upplevelsen. Kraven på aktivt deltagande kan förstås vara mer eller mindre högt ställda. Installationen Los Trompos utanför High Museum of Art i Atlanta hör till en i sammanhanget ganska avslappnad kategori. Med den gamla hederliga leksakssnurran som förebild har de mexikanska formgivarna Héctor Esrawe och Ignacio Cadena uppfört 30 stycken

storskaliga ”snurror” i, tja, regnbågens alla färger torde vara ett korrekt uttryck. De vävda banden är tillverkade på traditionellt sätt och formgivarna har medvetet valt att lyfta fram det mexikanska hantverket. Utplacerade på piazzan ska installationen inbjuda till lek eller vila fram till den 29 november. Interaktion på rimlig nivå således.

Vad : Installation Var: Atlanta, USA Vem: Héctor Esrawe och Ignacio Cadena
Annonser:
Annonser