« tillbaka

Rum som förenar

Text: Mia Masnic
Foto: Sebastian Grönkvist

ARKITEKTER: SWECO ARKITEKTER 

En förskola som är tillgänglig, hållbar och en spegling av sin tid. Det var ambitionen när Lillmunkens förskola i Munkfors hamnade på ritbordet. Förskolan skulle byggas i anslutning till en befintlig grundskola och uppdraget gick till Sweco arkitekter. Deras vision var att skapa en byggnad med karaktär och en egen identitet, förklarar Lars Yngvesson, ansvarig arkitekt. I en förskola har det utvändiga lika stor vikt som det invändiga, därför tog man ett helhetsgrepp om gårdsmiljön och hade med sig en landskapsarkitekt i ett tidigt skede.

– Utemiljön är viktig för hur allt fungerar på förskolan. Vi hade ett bra utgångsläge med en plan tomt. Det viktigaste var att skapa ett sätt för barn, föräldrar och personal att kunna ta sig fram till förskolan på ett säkert och tryggt sätt, berättar Lars Yngvesson.
De valde att placera byggnaden som en skärm norrut och mot det gång- och cykelstråk som redan fanns på plats. Så skapades även ett gårdsrum mot söder och den befintliga skolan.

– Förskolebarnen ska kunna nå skolan på ett bekvämt sätt – en del föräldrar har även äldre barn som går på låg- och mellanstadieskolan, de ska på ett smidigt sätt kunna hämta och lämna barnen.
Idéen var att skapa en byggnad som omsluter tomten. Det avlånga huset sträcker sig över två plan, i en vinklad form som omfamnar gården.

– Tvåplanslösningen gör att byggnaden blir lite mer sammanhållen. Förskolan har gemensamma ateljér, exempelvis ett rum för rörelse, ett för bildundervisning och så vidare. Det kräver att alla i byggnaden har närhet till dem, vilket ett tvåplanshus underlättar.
Från kommunens sida fanns höga miljöambitioner och det var redan i detaljplaneskedet klart att huset skulle byggas med träpanel och sedumtak med lutning. Taket väntar nu på sina solceller.
Fasaden fick en monokrom, röd färgsättning. På så sätt knyter byggnaden ihop tradition med det samtida. Det röda lättades upp med fasadskivor i laminat.

– De är miljövänliga, tåliga, finns i många kulörer och fungerar fint som kontrast i en fasad. De användes för att markera entréer och vid burspråk och balkonger.
Akustiken är förstås en avgörande del för en välfungerande förskola. Här valde de att arbeta med glesa träpaneler med mineralull, som vanligtvis används i exempelvis gymnastiksalar.

– Det är ingen färdig produkt och kan vara svårt att beräkna. Men det uppskattas av verksamheten. Det var också härligt att få in trämaterialet interiört i byggnaderna.
Själva är de mest nöjda med trapphuset i förskolan. Istället för en traditionell trappuppgång skapade man ett multifunktionsrum. Nu kan matsalen på bottenvåningen breda ut sig när man behöver mer utrymme. Det finns också plats för lek och det går att krypa in under trappan. Trapphuset fungerar även som en uppsamlingsplats när barnen hämtas och lämnas. Den är integrerad i verksamheten.

– Jag tycker att det är navet i förskolan så det är roligt att det blev så bra. Varje avdelning har också sitt eget burspråk, som barnen ofta använder och klättrar upp i, vilket är väldigt kul.
Bland det viktigaste är förstås att förskolan blir en trevlig och intressant plats för barnen att komma till.

– Vi ville att de skulle kunna känna att det här är deras skola och känna stolthet över den. Skapa spännande rum för dem att få uppleva och vistas i, avslutar Lars Yngvesson.

Annonser:
Annonser