« tillbaka

Situation Stockholm

Text: Lisa Marie Mannfolk

Det är inte alltid de smarta telefonerna lever upp till sitt namn, som bekant. Inte sällan har det förvisso att göra med den mänskliga faktorn.

Uppenbart är att alla individer, för att tala med överste Nathan R Jessup i På heder och samvete, ”inte kan hantera” tekniken. Några som dock inte verkar falla in i den kategorin är medarbetarna på Arkitektur- och designcentrum som i slutet av oktober lanserade sin app Arkitektur

Initiativet är lika enkelt som ärtigt, 40 av de nyaste och mest uppmärksammade Stockholmsprojekten presenteras i korta ordalag och märks ut på en karta så att hugade kan titta förbi.

- Många vill veta var man kan se stadens nya arkitektur, och appen är tänkt att fungera som ett verktyg för att se verken i skala 1:1, förklarar Veronica Hejdelind, publik chef på centret.

- Vi har försökt välja olika typer av projekt; både landskap, byggnader och inredningar och ha en bra spridning över stan, säger Sandra Nolgren som är programansvarig.

- Dessutom är tanken att en redaktion ska hålla appen uppdaterad. Om det blir en framgång kan man också tänka sig att vi utökar till andra städer, kanske Arkitektur Nu/Karlstad och Arkitektur Nu/Malmö, fortsätter hon.

Appen är aningens tung att ladda ned, men enkel att använda. Möjligen kan man undra vad som bestämmer i vilken ordning projekten dyker upp; verkar inte vara kronologiskt eller i bokstavsordning. Petitess i sammanhangen. Vem sa att utvecklingen inte går framåt?

Annonser:
Annonser