« tillbaka

Slingrande arkitektur

Text: Ellinor Thunberg
Foto: Felix Gerlach

Strandängen i Jönköping glänser vid Vätterns strand

Nu växer ett helt nytt bostadsområde fram vid Vätterns strand. Strandängen norr om Jönköping blir en mix av lägenheter, radhus och villor – alla skapade med stor hänsyn till naturen och maximal behållning av det sjönära läget. Tengboms förslag Gläns över sjö och strand vann den översiktliga gestaltningen av området och en detaljerad redogörelse för första etappens utformning. Deras ”ekonologiska” vision för Strandängen visar omtanke om både ekologi och ekonomi. Kvalitativa materialval gör att underhållsplanen sträcker sig över lång tid och boendeformerna är varierade för att passa fler. Men det mest utmärkande är ändå respekten för naturen, vilket visar sig i Ormhuset som slingrar sig genom landskapet längst söderut mot Jönköpings centrum.

–Man har arbetat mycket för att tillvarata de kvaliteter och förutsättningar som platsen har. Det handlar om vegetationen och läget vid Vättern. Att ta vara på ljuset när det speglar sig i Vättern och slår tillbaka in i landskapet, säger Marie Nordin, studiochef för Bostad på Tengbom Arkitekter.

Hon beskriver platsens själ och kvaliteter som grunden och att Ormhuset har smugits in i landskapet mellan värdefulla träd och skiftningar i landskapet. Genom en generöst tilltagen port siktas också områdets kulturhistoriskt intressanta kapell genom det långsträckta huset. Förmånen att bo precis vid Vättern är också något som tagits väl tillvara, genom att arkitekterna har velat ge så många som möjligt utsikt över sjön. Dessutom planeras det för lek, bad och rekreation i området. Som först ut i stadsdelen och med sitt synliga läge, har huset en viktig roll även i att sätta standarden för arkitekturen.

–Ormhusets slingrande huskropp synliggör den nya stadsdelen Strandängen redan från centrala Jönköping, med sin höga gavel mot Vättern. Väl på väg möter man sedan byggnaden inbäddad i den uppväxta naturen när den slingrar sig ner mot Vättern, säger Sandra Skoglund på Tengbom Arkitekters lokala kontor i Jönköping. Byggnadens ytterradie har indragna loggior som Sandra Skoglund beskriver som varma grottor för de boende att vistas i och insidans balkonger hänger i stället på utsidan med ett enkelt pinnräcke för att tillåta kontakt med såväl grannar som naturen. Slaget tegel från Danmark dominerar fasaden, och portalen – som ger en glimt av kapellet på andra sidan – har en stor trappa och väggar av vitt glaserat tegel och blankt tak.

Den slingrande formen tar sig även uttryck i att volymen varierar mellan tre och sju våningar för att spegla områdets nivåskillnader. Det böljande taket är klätt i plåt och varje takstol är unik. Totalt är drygt 1 100 bostäder planerade på Strandängen och Ormhuset rymmer de första 79 lägenheterna där de boende redan har flyttat in och njuter sitt strandnära läge fyra kilometer från centrala Jönköping.

Kategori : Flerbostadshus Projekt: Ormhuset, Strandängen Adress: Jönköping Beställare: Vätterhem Färdigställt: 2015 Foto: Felix Gerlach
Annonser:
Annonser