« tillbaka

Småskaligt och urbant

Text: Cecilia Öfverholm

Kjellander + Sjöberg har tillsammans med Skanska vunnit Växjö kommuns markanvisnings­tävling för kvarteret Skärvet i västra Bäckaslövsområdet.

Det är en del av en långsiktig och hållbar vision för att förädla marken längs med järnvägen från Växjö centrum ut till Norra Bergundasjön.
– Skanska kontaktade oss med förfrågan att delta i tävlingen, berättar Lena Viterstedt, partner i K + S och projektledare.
Hon berättar att det var sammanhanget i staden, närheten till centrala Växjö och att det är en första del av en kommande utveckling i Bäckaslöv var avgörande för arkitektbyrån:
– Tillsammans med att det fanns en intres­sant sammansättning av program: hyresrätter, bostadsrätter, skola, äldreboende, stadsradhus, lokaler och ungdomsbostäder. Skanska har också en hög ambition för projektet när det gäller hållbarhet. Både socialt och det faktum att vi har kvar ett generöst inre parkrum där vi kan spara bevaransvärda träd, säger hon.
Byråns förslag bygger på ett stort ”parkrum” omgärdat av bebyggelsen, som rymmer en rik blandning av boendeformer och verksamheter. Här skapas ett socialt hållbart sammanhang för alla generationer. Kvarteret får en unik urban karaktär som kombineras med en småskalig, varierad arkitektur i trä. Projektet omfattar bostäder, en skola, äldreboende samt lokaler med en total brutto­yta på drygt 20 000 kvm.
Den största utmaningen var just blandningen av program och överlappande funktioner.
– För att spara markyta staplar vi äldrebo­endet ovanpå skolan, och ovanpå det en skolgård och en terrass med gröna kvaliteter för de äldre. Funktionerna möts i det stora parkrummet. Här finns något för alla, med olika användning och brukare under dygnet, förklarar Ola Kjellander.

Under arbetet med att ta fram förslaget fann man två utgångspunkter att jobba efter, skogen som behövde bevaras och att hitta en urbanitet för att förstärka gaturummet.
– Förenklat kan man säga att vi skapat en urban ring med en grön oas i mitten, säger Ola Kjellander.
Både Ola Kjellander och Lena Viterstedt tror att Kvarteret Skärvet säger något om framtida bebyggelse:
– En helhetssyn på stadsbyggnad i liten skala. Skärvet är ett derivat av sin omgivning, en sammansättning av olika boendeformer, kombinerat med funktioner som får det här kvarteret att leva under dygnets alla timmar. Det i kombination med Skanskas ambition gällande hållbart byggande gör Skärvet till ett spännande projekt att utveckla vidare framöver, menar de.
Växjö har en stark tradition av träbyggnader, därför blev träfasader i varierat uttryck som ett självklart val.
– Hållbarhet är för oss ett holistiskt begrepp och något som vi vill ska vara en röd tråd i projektet. Vi vill alltid ta tillfället i akt att undersöka varje möjlighet till utveckling i varje individuellt projekt. I det här fallet framförallt samexistens, säger Lena Viterstedt.
Husen i kvarteret kommer att variera i höjd från tre till fyra våningar, med växthus och gemensamma takterrasser i vindsvåning. Totalt blir det cirka 190 lägenheter i en bland­ning av hyresrätter, studentlägenheter, bostads­rätter och stadsradhus. Det särskilda boendet för äldre ska rymma 54 lägenheter och kommer att byggas i kombination med en skola i bottenvåningen.
– Vi vill att Skärvet ska ha en stadskänsla, höga miljöambitioner och en blandning av olika boen­­den kombinerat med spännande arkitektur, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare på planerings­kontoret på Växjö kommun i ett uttalande.

Annonser:
Annonser