« tillbaka

Solitär i vattenbrynet

Text: Katarina Andersson
Foto: He Bin, Su Shengliang, Xia Zhi, Sun Dongping

Det lilla biblioteket några timmar utanför Peking är anpassat för en begränsad skara lokalbor, men lockar långväga besökare. Och de kommer inte i första hand för kunskap, utan för att uppleva byggnadens samspel med havet och ljuset.

Avskildhet och trygghet förenas på mer än ett sätt i Vector Architects Seashore Library. Ett småskaligt bibliotek utöver det vanliga, placerat på Nandaihes strand, inte långt från Peking. Det ser ensamt ut där det står framför det vidsträckta havet; samtidigt ger det betraktaren en fast punkt i det överväldigande landskapet.

– Vi tappar känslan av skala när vi befinner oss framför havet och inte har stadens byggnader att jämföra med. Det kan ge en känsla av osäkerhet, så vi vill att materialet har en styrka. Det ger
intrycket av att stå emot vädrets makter, säger Gong Dong, Vector Architects grundare.

Vilka material har ni använt?

– Vi använde tre typer av material kan man säga: det solida, grunden och utomhusmaterialet är betong; interiören och möblerna är av laminerad bambu, som liknar trä; och så förstås glas som ger den transparenta karaktären. Men betongen är viktigast, för när du bygger på stranden måste du ta klimatet i beaktande och använda ett material som är tåligt. Metall riskerar att slitas lättare, betongen däremot fungerar som sten eller berg, den reagerar långsamt.

Tanken på biblioteket som tillflyktsort dras här till sin spets. Samtidigt blir också byggnaden tack vare sitt läge förlänad den monumentalitet som kan tyckas anstå ett kunskapens tempel. Gong Dong understryker emellertid att det inte rör sig om ett konventionellt bibliotek. Dels har det fler funktioner än man skulle kunna vänta sig. Utöver det faktiska biblioteket med läsplatser och bokhyllor finns ett aktivitetsrum, ett meditationsrum och även en bar. Men den viktigaste skillnaden handlar om ljuset.

– Om man jämför med universitetsbibliotek eller till och med större stadsbibliotek har byggnaden väldigt speciella egenskaper, och det är framför allt på grund av placeringen längs stranden. När man står vid havet är det ett annat sorts ljus än det vi ser i staden. Det är ett väldigt rent ljus och vi ser det första och sista ljuset, från soluppgång till solnedgång. Det är detta kompletta ljusspektrum som rummet ska fånga.

Vyn och hur människan upplever havet är en annan viktig faktor. Ett tvärsnitt av byggnaden visar att varje rum har kontakt med havet. Läsesalen är inredd i nivåer, med alla sittplatser vända mot glasväggen, så att ingen ska snuvas på utsikten. För att slippa ytterligare störande avbrott i form av bärande strukturer ligger takets hela tyngd på den stålförbindning som går över fönstret. Det halvt välvda taket har försetts med ett antal mindre cirkulära öppningar som vid gynnsamt väder även bidrar till ventilationen.

Till skillnad från läsesalens jämnt spridda klara ljus är meditationsrummet mer dunkelt och inneslutande, med skarpa skuggor skapade av de smala öppningar – en horisontell och en vertikal – som fångar solens första respektive sista strålar. Här förnims havet endast genom hörseln.

Bibliotekets litenhet är inte enbart sprungen ur någon eventuell önskan om effektfulla kontraster. Faktum är att närmaste ort – för vars invånare biblioteket i första hand är ämnat – inte är större än att behoven beräknas vara täckta. Lokalbefolkningen får dock trängas med de besökare utifrån som lockats till den nya begivenheten på stranden.

– I början tänkte vi att även om det är öppet för allmänheten så kommer nog inte många dit, det ligger ju så avsides. Men efter all uppmärksamhet så har det dragit till sig besökare bortom förväntan. Vi har hört om människor som kör tre timmar från Peking. Det är väldigt överraskande, samtidigt så finns inte många sådana här platser i Kina. Normalt sett när du går till ett bibliotek så är det ett mycket mer slutet rum; du läser kanske vid en lampa även mitt på dagen. Läsningen i dagsljuset, med utsikten och den naturliga ventilationen är nog det som lockar folk.

Böcker i sig utövar mer eller mindre dragningskraft på folket, som bekant.

– Människor åker dit med olika syften, säger Gong Dong. En del för böckernas skull, andra fotar byggnaden och postar den på sin blogg.

Vad : Bibliotek Var: Nandaihe Pleasure City, Kina Vem: Vector Architects Area: 450 kvadratmeter Färdigställt: 2015
 
Annonser:
Annonser