« tillbaka

Sollentuna Friidrottshall

BLECK ARKITEKTER & ASANTE ARKITEKTUR OCH DESIGN

Hur fick ni uppdraget att rita Sollentunavallen?

– Vi fick uppdraget genom att vi hade ramavtal med Sollentuna kommun. Vårt uppdrag sträckte sig fram till en systemhandling som sedan gick ut på upphandling för en totalentreprenad.

Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista? Hur såg pitchen ut?

– Efter flera decenniers lobbyarbete, planering och även flera mer eller mindre färdigritade förslag, fanns en mycket stark vilja att få till en inomhushall för friidrott invid Sollentunavallen. Vårt uppdrag inleddes med en grundlig förstudie där vi jämförde tre olika hallar till yta och innehåll.

Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren? Hur har ni översatt visionen till arkitektur?

– Projektet inleddes med stor utredning av idrotternas olika behov och ytor. Det arbetet gjordes i nära samarbete med Trafik- och fastighetskontoret och Turebergs friidrottsklubb. Kommunens vision var att skapa den bästa möjliga hallen för klubben, men också att få en byggnad som väl smälte in på platsen. Detaljplanen styrde mycket noga takets olika höjder, på grund av det känsliga läget vid Edsviken och oron för att byggnaden skulle skymma utsikten. Vi ville att huset skulle vävas in i Brunkebergsåsen och för att få till det behövdes ett nära samarbete mellan arkitekt, landskapsarkitekt och konstruktör.

Vilken var den största utmaningen med projektet?

– Den störta utmaningen var helt klart att klara idrotternas krav på fria höjder mot den stränga detaljplan som fanns. För att klara byggnadshöjderna behövde vi använda en stålstomme, men också pelare i mitten av hallen.

Vad blev ni mest nöjda med?

– Att det blev vårt projektteam som efter decennier av planerande äntligen fick till Sollentuna friidrottshall.

Annonser:
Annonser