« tillbaka

Störst i Skandinavien

Text: Mats Almegård
Foto: Adam Mørk

När Dokk1 i Århus invigdes förra året var det många som konstaterade att framtidens bibliotek är här. Kim Holst Jensen, delägare i Schmidt Hammer Lassen Architects, berättar varför just de har blivit specialister på bibliotek.

Biblioteken har en lång historia. Mycket av den babyloniska och sumeriska litteraturen är bevarad i större privatbibliotek som torde ha varit öppna cirka 1800–1600 f.Kr. Därefter har biblioteken varit platser för stor lärdom, men även för konservatism och elitism. Endast på senare tid (relativt sett) har de blivit platser för allmänheten. För arkitekter har bibliotek alltid varit intressanta. Ett Kungliga Biblioteket, ett British Library, ett Bibliothèque nationale de France eller ett Library of Congress märks – och inte enbart för sina samlingar. Bibliotek har i hög grad också alltid handlat om att synas, att visa att detta är platser som bör äras och förvaltas.

År 2001 beslutade danska Århus kommun sig för att förvandla sitt industriella hamnområde till ett urbant område för stadens invånare och på samma gång binda samman stadens centrum med havet. Det stod tidigt klart att hjärtat i detta område skulle utgöras av ett bibliotek (eller mediahus), kallat Dokk1.

En arkitekttävling utlystes och Schmidt Hammer Lassen Architects gick segrande ur striden. Efter att ha ritat en lång rad bibliotek (däribland Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn – ”Den sorte diamant” – och Aberdeen University Library) är den danska arktitektbyrån smått specialiserade på bibliotek. Kim Holst Jensen, delägare i Schmidt Hammer Lassen Architects, berättar varför:

– Att arbeta med det offentliga rummet och kulturella miljöer intresserar oss extra mycket eftersom vi försöker skapa byggnader som möter utmaningarna från dagens samhälle. Vi vill skapa byggnader som formar livet för människor och organisationer som verkar där. Vi vill bidra till att föra människor samman på nya sätt och ge mer. Vi vill skapa förändring med vår arkitektur. Arkitekturen är inget mål i sig, säger Kim.

Hur mycket reflekterar ni över bibliotekens historia inför ett projekt som Dokk1?
– Klassiska bibliotek var exklusiva och riktade sig endast till samhällseliten. Moderna bibliotek är i stället inkluderande och riktar sig till män­niskor av många olika slag. Som en konsekvens av detta bryter framtidens bibliotek (som Dokk1) ner barriärer och de elitistiska idéer som klassiska bibliotek stått för. Detta är en mycket intressant uppgift för oss arkitekter: att skapa byggnader som trotsar nedärvda konventioner och som i stället blickar framåt.

Vad är det för speciellt med att rita ett bibliotek jämfört med andra byggnader?
– Genom de många bibliotek vi utformat tidigare har vi utvecklat en viss förståelse för vilken typ av frågor som är relevanta för samtida bibliotek. Det handlar om planlösning som ska fungera och ge en bra balans mellan aktiviteter som studier och umgänge till medielagring. Biblioteken måste tjäna sin publik genom funktionalitet och komfort, kanske främst interiört. Men samtidigt är detta kulturbyggnader och som sådana måste de även sträva efter en egen identitet i arkitekturen. Vår strategi är att skapa inspirerande rum för inlärning, samtidigt som vi utformar byggnaderna så att de får ett ikoniskt värde för platsen, säger Kim.

Den centrala placeringen av Dokk1 accentueras av att byggnaden andas öppenhet, demokrati och infrastruktur: här finns många parkeringsplatser för bilar och cyklar, hit kommer en ny spårlinje att dras, här finns terrasser som ger öppenhet. Transparens har varit ett ledord för projektet och glas är ett av de mer dominerande materialen i den polygonala byggnaden.

– Vi anser att stora offentliga institutioner måste vara öppna och tillgängliga. Öppenhet är centralt i de flesta av de bibliotek vi ritat och vi undersökte det noggrant när vi utformade våra ritningar till Den sorte diamant i Köpenhamn för flera år sedan. Vår huvudidé med Dokk1 är att täcka stadens rum med en transparent byggnad. Det är en plats för utbyte av kunskap och möjligheter och en mångkulturell mötesplats som kommer att förändra människors uppfattning av hela staden. Dokk1 förstärker den speciella miljö som finns i hamnområdet med en arkitektur som i högsta grad är visuell. Staden syns både inifrån byggnaden och utifrån – genom byggnaden. Därför är glasbyggnaden utformad som ett öppet stadsrum med 360 graders utsikt, säger Kim Holst Jensen.

Dokk1 är det största bygget i Århus historia, och biblioteket är det största i Skandinavien.

Kategori: Bibliotek Projekt: Dokk1 Adress: Århus, Danmark Arkitekt: Schmitt Hammer Lassen Architects Färdigställt: 2015, tävling 2009
 
Annonser:
Annonser