« tillbaka

Suterräng bland industriella anor

Text: Lisa Marie Mannfolk Eklund
Foto: Kalle Söderman

Kan det finnas något viktigare än bra arkitektur för de mindre? Antagligen inte. Norra Djurgårdsstadens förskola av Vera arkitekter är ett exempel.

När man hör ett gäng kids i tunnel­banan på väg på utflykt kan man rimligen ifrågasätta huruvida de verkligen är en röstsvag grupp, men närmar man sig frågan på andra sätt är det givet att de behöver någon som tar hand om deras intressen. Så också i arkitektursammanhang.

– När min dotter var fyra år gick vi förbi Mynttorget och byggbarackerna som stod där, och hon insisterade på att det var en förskola. Hon vägrade acceptera att det inte var det. Hennes förskola ser faktiskt inte ut så men hon trodde att alla sådana baracker var förskolor. Det är lite sorgligt, konstaterar Kalle Söderman på Vera Arkitekter som står bakom ett av stadens lysande undantag i genren, Norra Djurgårdsstaden förskola.

Byggnaden är ett resultat av ett parallellt uppdrag och ligger i en expansiv del av Stockholm där Vera arkitekter också ritar bostäder. Utmaningen låg i att skapa en välfungerande byggnad för både barn och personal, samtidigt som platsens kvaliteter skulle upprätthållas.
Utgångspunkten var naturligtvis tomten, som bjöd på vissa svårigheter. Den ligger i suterrängläge och i samarbete med staden skulle också en park och lekpark samsas på taket och i närheten. Lösningen blev att hämta inspiration från den kringliggande, äldre bebyggelsen, berättar Kalle.

– Det finns en kråkslottsartad

Ferdinand Boberg-villa i en liten parksnutt alldeles i närheten. Och den lilla parken är omgiven av stödmurar: en något mer formell i granit alldeles framför villan, och fortsätter man vidare finns en industriell betongmur som är helt klädd i vildvin. Här hämtade vi grundidén till förskolan.

Tanken var att fortsätta formspråket med stödmurar och utveckla det för att passa verksamheten. Materialen som valdes var de, i förskolesammanhang, tämligen radikala: prefab-betong, lärkträ och furu. Betong för att huset i stort ligger under mark, och trä för att mjuka upp, förankra i staden och anknyta till parken. Materialen, i kombination med en stringent rektangulär form, kunde kanske uppröra förbipasserande, men tvärtom har många tagit den uttrycksfulla förskolan till sina hjärtan.

– Ja, jag blev faktiskt förvånad över responsen. Huset är ju inte alls insmickrande. Men när jag var där under bygget kom folk fram och berättade att de tyckte att det var fint, säger Kalle.

– När det gäller materialvalen var betong ganska givet på grund av läget.
Vi diskuterade först platsgjutet men valde sedan prefab, och gjorde det till en av byggnadens visuella styrkor i stället för att se det som en begränsning.

Förskolan har två entréer och har en tämligen lång fasad mot gatan, vilket bland annat behövs för att få in tillräckligt med ljus i lokalerna. Arkitekterna jobbade mycket med fasadens uttryck, och det som både bokstavligen och bildligt sticker ut är hörnen som förankrar byggnaden i stadsbilden.

Naturligtvis fanns barnperspektivet ständigt närvarande. Bland annat ritades ljusinsläppet på taket med en rutschkana på baksidan för att på så sätt bli en del av lekparken, rummen har fönster som går långt ned mot golvet så att alla kan titta ut på gatan, och den långa korridoren i husets bakkant gestaltades som en extra lekyta.
– Här susar barnen ständigt omkring i strumplästen. Barn älskar ju korridorer, säger Kalle.

Han garanterar dock inte att personalen är lika pepp på just den aspekten av de nya lokalerna.

Kategori: Förskola Projekt: Norra Djurgårdsstadens Förskola Adress: Norra Djurgårdstaden, Stockholm Arkitektkontor: Vera Arkitekter Landskapsarkitekter: Anders Jönsson Landskapsarkitekter AB Beställare: Wallenstam AB Färdigställt: 2016
 
Annonser:
Annonser