« tillbaka

Synlig symbios i svart och guld

Text: Matilda Stannow
Foto: Åke E:son Lindman

Två sammanlänkade glasmonoliter med böjda fasader, en i guld och en svart, har landat i Chalmers­områdets trygga tegelarkitektur. 

I de nya byggnaderna, som belönades med Glaspriset 2016, huserar på drygt 8 000 kvm Johanneberg Science Park, en samverkansmiljö för samhällsbyggnad och en mötesplats för näringsliv, forskning och studenter. White arkitekter vann, under mottot ”Ringar på vattnet”, det parallella uppdraget där fyra kontor bjudits in. Och sedan 2015 är White även en av JSP:s elva delägare, där förutom grundarna, Göteborgs stad och Chalmers, även Volvo, Skanska, HSB och Tyréns bland andra ingår. Att skapa kreativa möten mellan människor är ett sönderälskat begrepp, högt upp på alla moderna och flexibla arbetsplatsers önskelistor. Även hos JSP är ”mötet” utgångspunkten och själva motorn som ska driva fram idéer och nya sätt att arbeta. Men här känns formuleringen inte lika sliten utan rimlig och verksamhetens höga samverkans-­ambition främjas säkerligen av arkitekturen.

Byggnadernas gemensamma hjärta är botten­våningen, här samsas konferensrum med informella mötesplatser, avskilda vrår och öppna ytor för stormöten. En talarstol finns inbyggd i trapphuset och längs med ytterväggen löper en flera hundra meter lång sittbänk. Tydliga och tåliga material förstärker ytterligare JSP:s hållbarhets­-tänk. När man kliver in i huset får man känslan av att det ännu inte är riktigt färdigt. Det visar sig vara ett medvetet grepp, arkitekterna ville låta huset själv berätta om sin tillkomst. Den observante kan hitta spår efter hela byggprocessen, synliga kritstreck, siffror, skavmärken som uppstått under bygget och normalt sätt brukar kläs in eller täckas över, all betong har lämnats rå, toaletterna lämnats okaklade.

– Vi hade en pedagogisk tanke att man i samhällsbyggnadssektorns eget hus visuellt ska kunna berätta om hur ett bygge går till. Allt är snyggt men inget har faktiskt snyggats till. Hela huset är på ett sätt ett socialt experiment, där vårt arkitektuppdrag har varit att skapa miljöer som för människor samman, förklarar Mattias Lind, ansvarig arkitekt på White.

Många försöker, alla lyckas inte, men det här projektet genomsyras verkligen av sin höga miljöprofil. Tidigt upprättades ett gemensamt hållbarhetsprogram ”Vägen mot guld”, som sedan varit styrande genom projektets alla faser och samma höga krav har gällt för samtliga aktörer. Målet var att byggnaderna ska ge så liten miljö­belastning som möjligt i alla led och under hela sin livslängd – från transporter under byggtiden till restaurangens ekologiska profil. Det involverar och aktiverar även husets hyresgäster. Genom att tillhandahålla fixarplats där man kan meka och laga, solcellstation för elcyklar och en parkeringsstation för Göteborgs hyrcyklar uppmuntras man exempelvis till att cykla. Chalmersfastigheter och Akademiska hus, som tillsammans driver JSP, planerar att utöka med ytterligare 100 000 kvm; målet är att år 2020 erbjuda ytterligare 4 000 personer att samverka och mötas. Jag tror på det här nästan övertydliga hållbarhetskonceptet. JSP visar att alla kan dra sitt strå till stacken och att man kan lära sig mycket av andra som redan provat. Det är lite som att kliva in i Så funkar det-böckerna – experiment och tydliga förklaringar i stället för pekpinnar. Och husen, ja, de är stiliga.

Kategori: Forskning, utbildning och kontor Projekt: Johanneberg Science Park Adress : Sven Hultins Plats 2, Göteborg Arkitekt: White Arkitekter Färdigställt: 2015
Annonser:
Annonser