« tillbaka

The bronze 

Text: Mia Masnic
Foto: Måns Berg

ARKITEKTER: KOD ARKITEKTER 

En sprängd bergskant var det som mötte Kod Arkitekter när de besökte tomten vid Mariehäll i Bromma, där bostadshusen The Bronze står idag. Ganska tuffa förutsättningar som krävde en unik lösning.

– På platsen låg en dyster fabrik som var lite som en bunker. Man hade sprängt bort en bit av berget för byggnaden och kvar fanns sårad natur. Uppe på berget fanns samtidigt ett fint naturområde och en blandning av byggnader från olika epoker runtomkring. Från en 1700-talsgård till ett 80-tals bostadshus, men främst industrier och 1940s-talshus, berättar Sanna Hederus som tillsammans med Åsa Kallstenius varit ansvarig arkitekt för projektet.

De såg en möjlighet att återskapa berget och läka ihop landskapet. Relationen till det sprängda berget fick styra byggnadernas placering och även det arkitektoniska uttrycket.

– När vi fick uppdraget fanns en färdig detaljplan för en ormformad byggnad. Men beställaren ville bygga små lägenheter och den ursprungliga byggnadskroppen passade bättre för lite större bostäder. Så vårt första uppdrag blev att förändra byggnadsvolymen och även se till att den passade områdets karaktär och topografi bättre.

De valde att skära upp den avlånga byggnaden som fanns i detaljplanen och istället skapa tre huskroppar som kunde ha kontakt med gatan. Det tillåter även berg- och skogsområdet att träda fram mellan husen. Gårdsrummen ansluter till den befintliga landskapet och läker det bortsprängda berget. Kod arkitekter har också utformat gårdarna.

– Ambitionen var att ge platsen en mer stadslik karaktär mot gatan. Att skapa en tätare stadsmiljö där man samtidigt kan uppleva grönska mellan husen, förklarar Sanna Hederus.

De tre huskropparna ger flera smala gavlar, och knyter an till de kringliggande funkishusen. Det greppet gjorde det möjligt att skapa många små och yteffektiva lägenheter. De minsta bostäderna är enkelsidiga men med mycket fasad, fönsteryta och franska balkonger. Alla lägenheter har stora fönster och de större ligger över hörn och har ett fint ljusflöde och balkonger på gavlarna. Gavlar och entréer möter gatan.

Den bronsskimrande fasaden är det som verkligen ger huset dess unika karaktär. Den är gjord av kassetter i rostfri stålplåt, som förstärker husets vinklar och skarpa hörn samt reflekterar ljuset på ett spännande sätt. Fasadens blanka yta kontrasteras mot den mjukare känslan i träfönstren och den laserade träpanelen bakom balkongerna.

Arkitekterna arbetade med olika mönster i präglingen av stålplåten. Den är perforerad med rutmönster vid de franska balkongerna, vilket ger transparens. På vissa ställen är stålen slät och på andra har den större eller mindre mönster. Fasadkassetterna är lagda i ett flätmönster för att framhäva skiftningarna och strukturen i de olika materialbehandlingarna. Fasaden löper ända ner till marken vilket ger byggnaderna intrycket av monoliter.

– Det är kul att beställaren har satsat på fasaden. Det är den stora kostnaden i projektet men det ger väldigt mycket tillbaka. Det ska kännas skarpskuret, som hugget ur berget. Vid olika tider på dygnet kan man se väldigt spännande skiftningar på fasaden, från matt mörkbrunt till skimrande brons, säger Sanna Hederus.
Ett grundkrav hon tycker att man måste ha när man bygger något nytt är att förbättra platsen.

– Att bygga vidare på det som finns och skapa något som blir bra för framtiden. Jag är nöjd med hur vi lyckades med husvolymernas placering och vad de gör för platsen. De skapar en ny årsring i det här ganska brokiga sammanhanget, med helt egen karaktär.

Annonser:
Annonser