« tillbaka

Transparens och sekretess

Text: Cecilia Öfverholm
Foto: Mikaela Burstow

I norra Palestina ligger staden Tulkarem som en handelsnod för omkringliggande byar och jordbruk. Det geografiska läget gör staden till en av de attraktivaste i Palestina. Nu har den också fått en pampig domstolsbyggnad där självaste FN flyttat in.

Innanför tunga stenväggar och guldfärgat gallerverk huserar numera FN-organet UNOPS, United Nations Office for Project Services, strax utanför Nablus i staden Tulkarem. Arkitekt­kontoret AAU Anastas har signerat dessa två byggnader där freds- och humanitära utvecklings­projekt ska drivas.
AAU Anastas har kontor både i Paris och Palestina. För FN-organet har de designat två rät­linjiga byggnader på en triangulär tomt. Fasaderna är gjorda av en lokal sten kallad sour ma’in, från ett stenbrott i Hebron-området. Tulkarem Courthouse består av två hus­kroppar. Den ena för administration och den andra för domstolsförhandlingar. Själva entrésidan har bastanta ljusa stenväggar med inslag av stålgaller som återkommer som den dominerande fasad­beklädnaden på den bakre byggnaden.
Enligt arkitekten Elias Anastas är domstolsbyggnaden en del i en större omvandling av stadsstrukturen i Tulkarems norra del. Huvudbyggnadens framsida vetter mot en öppen publik yta som också länkar till stadens centrum. Tanken är att den breda trappan som leder upp till entrén ska intas av invånarna. Här ska man umgås med varandra och kanske sitta i solen.

Högst upp i trappan ligger så det fyra våningar höga entréhuset med sina djupa, karakteristiska fönster. Stenväggarna är uthuggna i olika lutande geometrier som skyddar inomhusklimatet från att värmas upp av den starka solen. Samtidigt bidrar de djupt liggande fönstren till att rama in landskapet utanför, menar arkitekten Elias. 

Interiört byter byggnaden karaktär och blir inbjudande och ljus. Vita väggar och stora glas­partier står i direkt kontrast till utsidans slutenhet. Form och färg från gallerverket återkommer interiört i både detaljer och fönsterkarmar.
Den andra, bakomliggande byggnaden är fysiskt sammankopplad med entréhuset. Den är täckt i ett gyllene galler i en geometrisk design.
De dekorativa stålpanelerna är gjorda i ett ramverk kallat mashrabiya, som vanligtvis är tillverkat i trä.
Den gallerförsedda fasaden blir som ett omslag av skimrande stål som både vittnar om trans­parens och sekretess. Uppgiften är också att reglera inomhusklimatet.
De två byggnaderna har utnyttjat den ganska tajta, triangulära markplätten väl. De är åtskilda av en smal planterad yta. I mitten finns en gång som sammanbinder huskropparna och som ger husen en H-form.

Vad : Domstolsbyggnad Var: Tulkarem, Palestina Vem: AAU Anastas
Annonser:
Annonser