« tillbaka

Trärent

Text: Matilda Stannow
Foto: Bert Leandersson

I Borås har Tengbom ritat flerbostadshus i trä. Husen har fått stor uppmärksamhet på orten.

Det känns väldigt speciellt att platsbesöka moderna trähusbyggen Det första man slås av är att det är så tyst och rent när det byggs i trä – det spikas och sågas här och där, skruvdragarsurr blandas med sågspånsdammsugning ... Nåja, lite överdrivet kanske, men jämfört med vanliga byggplatser är det enkla verktyg i människo­händer som jobbar både med montering av stommen och installationer. Dessutom doftar det lika gott som i träslöjden.

I de två bostadshusen på Åsbovägen är bjälklag, tak och väggar av massivträ och fasaderna gjorda av träspån. Husen är uppmärksammade och uppskattade på orten, alla lägenheter uthyrda och husen belönades 2015 med Borås Stadsbyggnadspris i kategorin bostäder. Ett pris som delas ut vart tredje år för att uppmärksamma goda förebilder inom arkitektur och stadsbyggnad i kommunen. Juryn premierade bland annat projektets nytänk­ande och goda samarbete mellan byggare och arkitekter, byggnadernas tydliga karaktär och goda planlösningar. Och även för att de på ett positivt sätt bidragit till att förtäta Fristads centrala delar. Det kommunala bostadsbolaget Fristad­bostäder, Fribo, har inte byggt nytt sedan 1991 och ville satsa på hyresrätter i trä. Målet var att visa att arkitektonisk hög verkshöjd i kombination med massivträ- och lågenergiteknik inte behöver innebära vare sig höga produktionskostnader eller höga hyror. Konceptet kallades ”trä rakt igenom”. Det kändes naturligt för Fribo att anlita Fristad Bygg, byggföretaget från orten som dessutom är specialiserade på industriellt träbyggande sedan 75 år.

Beställare och byggare gjorde tidigt i projektet en livscykelanalys som visade att räknat på en 50-årig livslängd kommer husens koldioxidutsläpp halveras tack vare trästommen jämfört med en i betong. Husen är uppförda med industriella metoder och hög grad av prefabricering. Modulerna består av 16 meter långa våningshöga träelement, som bland annat förarbetats med fönsteröppningar och infrästa spår för elinstallationer. De två huskropparna är uppdelade i en större och en mindre del som sammanbinds av ett genomgående trapphus med dagsljus från två håll. Lägenhetsplanerna är tydliga och vällösta. Totalt rymmer husen 44 lägenheter fördelade på 24 tvåor, 16 treor och 4 fyror, alla med stor balkong. En behaglig träkänsla följer med även interiört, där en stor del av innerväggarna är byggda av trä som vitlaserats. Husens spånfasad är inte bara skön att ta på och snygg att se på. Tålig är den också.

– Spånen är gjorda av spill från cederträ­tillverkning i Kanada. Ett hållbart fasadalternativ, som kommer hålla i uppemot 40–50 år. Spånen är 45 centimeter långa och ligger i princip lagda i tre lager, så det är bara det yttersta lagret som utsätts för väder, vind och uv-ljus, övriga lager ligger väl skyddade och intakta. Ingen ytbehandling har utförts, i stället låter vi fasaden gråna naturligt. Börjar man olja så svartnar fasaden i stället, förklarar Magnus Almung på Tengbom.

– Genom att bygga med prefabricerad trästomme förkortas byggarbetet på plats, man behöver till exempel inte ta hänsyn till långa torkningstider som man måste när man bygger i betong. Men det finns även andra fördelar med trä, grundläggning och transporter förenklas eftersom träet inte är så tungt. Och trä är naturligt och hållbart att bygga med, det åldras fint och när det tjänat ut kan det återanvändas som bränsle, beskriver Jan Izikowitz på Tengbom.

Alla parter i projektet har lärt av varandra. För arkitekterna var det intressant och lärorikt att få möjlighet att på plats följa upp tekniska speciallösningar för ljud och brand, som är moderna flerbostads-trähus största utmaning. På Åsbovägen löstes stegljudsproblematiken genom att alla lägenheter byggdes som ljudisolerade boxar som staplades ovanpå varandra. Från början var det både en teknisk och ekonomisk svårighet men i slutändan gav det gott resultat och kostnadsmässigt jämförbart med genomsnittliga hyresbostadsprojekt. Hyresnivån är låg, ca 25 procent lägre än i Göteborg i nyproduktion. Förutom lokalt förankrade beställare och byggare som satsar på kvalitet och hantverkskunnande finns också ett annat varumärke med anor i Fristad. För de flesta av oss förknippar nog namnet med Fristads som redan 1925 började tillverka tåliga arbetskläder här på orten. Så en inte så vild gissning är att det gått runt många par slitstarka snickarbyxor på bygget.

Kategori: Bostäder Projekt: Hyreshus på Åsbovägen Adress: Åsbovägen, Fristad Arkitektkontor: Tengbom Beställare: Fristadbostäder, Fribo Upplåtelseform: Hyresrätt Antal lägenheter: 44 Färdigställt: 2015
 
Annonser:
Annonser