« tillbaka

Uppdaterad rationalitet

Text: Frida Jeppsson Prime
Foto: Rasmus Norlander

Tre pumpstationer från 1960-talet med en komplex historia var i stort behov av både ny identitet och program. Den danska byrån Johansen Skovsted arkitekter har transformerat en strikt rationaliserad arkitektur till en mänsklig och välkomnande miljö.

I slutet av 1960-talet gjorde man stora landvinningar i området kring Ringkøbing fjord i Ringkøbing-Skjerns kommun på västra Jylland i Danmark då man rätade ut Skjern å. Resultatet blev dock katastrofalt för mark och miljö, så man genomförde genast en renovering av hela området. I samband med uträtningen uppfördes tre pumpstationer. Dessa har nyligen uppdaterats, då deras ursprungliga syfte förändrats, vilket möjliggjort plats för nya funktioner och program. I dag är det ett populärt område för aktiviteter som vandring, fiske och kajakpaddling. Upp­draget att rita om de tre byggnaderna, med målet att ge området ytterligare värde, gick till Johansen Skovsted arkitekter. De berättar om bakgrunden till uppdraget:
    – De ursprungliga pumpstationerna innehöll underjordiska vattenkammare, en pumphall, depårum och elcentral. I dag har de ursprungliga pumparna tagits ur drift och man har installerat nya pumpar i de underjordiska kamrarna. Av den anledningen är de övre delarna av byggnaderna inte längre i bruk, om man bortser från en rad servicepaneler, elinstallationer och reservpumpar. Uppdraget bestod i att göra om dessa övre utrymmen till utställnings- och eventrum, värmestugor och toalettfaciliteter för områdets besökare. Dessutom skulle det etableras övertäckta vind- och väderskyddade utsikts- och matplatser på byggnadernas tak.
    För Søren och Sebastian kom uppdragets usp att handla om att ta tillvara på byggnadernas historia, samtidigt som de adderade ny.
    – Det var en utmaning att arbeta med byggnadernas historia, som inte är speciellt positiv alltid, men dock intressant. Samtidigt har byggnaderna en osentimental rationalitet över sig, som bara bryts av en struktur i betongfasaden.
    Denna relief tyckte arkitekterna påminde om marklandskapets plogfåror och de jordvallar som dominerar den kringliggande naturen. De ville således genomföra omgörningen på ett sätt så att man fortsatt upplevde de enskilda pumpstationerna som en gemensam helhet, i en kombination av både nytt och gammalt.
    – Vi ville utmana byggnadernas massiva och tunga karaktär och styrka deras profil i land­skapet, och vi önskade tillföra en mänsklig skala och materialitet.

De tre pumpstationerna hade liknande detaljplaner, men var olika i storlek, form och inredning. På samma sätt har arkitekterna arbetat med att tillföra nya detaljer, både likheter och skillnader. De nya elementen består till största delen av trädetaljer, profiler som tolkar och ramar in den ursprungliga betongstrukturen. Pump­station Norr är den största av de tre och där har den gamla pumphallen gjorts om till en utställningslokal. Den har även fått en interiör trappa som leder upp till tillbyggnaden på taket, hiss och toaletter. Pumpstation Öst är omgjord så att pumphallen och den nya taktillbyggnaden rymmer ett eventrum för olika former av aktiviteter som rör lokala livsmedel och matvaruprodukter. Här kan taket öppnas och stängas med stora jalusier. Den tredje stationen Syd-Öst skiljer sig från de andra två, då den varken hade depårum eller elcentral i bottenvåningen. Som en följd står det därför ett ganska slitet elskåp vid sidan av byggnaden. Denna station är inredd som värmestuga med långbord och bänkar. Tillbyggnaden i trä finns här på byggnadens yttersida och döljer det fortfarande existerande elskåpet.
    – Genom att placera tillbyggnaden där får man tillgång till pumphallen via den ursprungliga byggnadens gavel. Därmed kunde vi sätta ett fönster där byggnadens port tidigare fanns, varifrån man har en enastående utsikt över Skjern å som rinner precis utanför denna station.
    Johansen Skovsted arkitekter menar att träkonstruktionerna som de tillfört imiterar de existerande byggnaderna, men samtidigt står i motsatsförhållande. De förtydligar:
    – Vår intention har varit att uppnå ett helhetsintryck, men med en mer human dimension, vilket vi inte ansåg att de ursprungliga byggnaderna hade. Vi har dessutom tillfört nya specialframställda svängbara stålinramade fönster i portöppningarna. Vi har satt nya väggar i lättbetongblocken med en förtunnad aluminiummålning i rum som har särskilda brandkrav. Det är även nya skärmväggar uppsatta i målat trä i samtliga pumphallar som skärmar av de befintliga servicepanelerna för områdets nya besökare. Vi gillar det smått ruinlika uttrycket, och av den anledningen har vi inte rengjort eller reparerat betong och murverk på platser där det inte varit absolut nödvändigt.

Vad : Omvandlingsprojekt Var: Skjerns kommun, Danmark Vem: Johansen Skovsted arkitekter
 
Annonser:
Annonser