« tillbaka

Värdigt en nationalstadspark

Text: Cecilia Öfverholm
Foto: Jason Strong

I Solna strax utanför Stockholm har Link Arkitektur format nya förutsättningar för människor som behöver rehabilitering. 

I en nationalstadspark är vartenda träd värt sin vikt i guld. Det kanske inte ens räcker. Men ibland får träden, även om de tillhör arten quercus robur, trots allt ge vika för andra hänsyn. I det här fallet har ett rehabiliteringscenter för ryggmärgsskadade fått nya förutsättningar på bekostnad av några ekar i Frösunda norr om Stockholm.

Verksamheten var sedan tidigare inhyst i gamla kasernlokaler i Hagaparken. Här skulle den vara kvar, men behövde större ytor och nya lokaler. Praktikertjänst Fastigheter AB gav uppdraget till Link Arkitektur som från start valde att fokusera på personalen och deras behov.

RSS, som står för Rehab Station Stockholm, är ett internationellt rebabiliteringscenter. Hit kommer människor med ryggmärgsskador, ortopediska skador och stroke, och de stannar vanligtvis i några veckor. RSS har också fått en alldeles ny avdelning med en lättintensiv, som kan avlasta akutmottagningarna på de större sjukhusen.

– När vi var på plats inför projektet möttes vi av ett intensivt engagemang och en entré med full aktivitet på alla håll. Vi tänkte genast att den här fantastiska känslan, där det här mötet sker, måste vi på något vis återskapa, säger Roger Larsson, som var ansvarig arkitekt på Link Arkitektur.

Tanken var att den nya byggnaden skulle stödja rehabiliteringen men också bli en del av träningen.
En annan central del i projektet var själva platsen: nationalstadsparken. Detaljplanen hade ganska mycket mer att önska. Den var överklagad till regeringsrätten av engagerade personer som ville skydda ekarna i den gamla militärmiljön. Rehabiliteringscentret skulle rymmas i ett gammalt marketenteri, samt i en motorverkstad. Därtill skulle Link rita en stor byggnad med en ny entré, behandlingsrum och 50 boenderum. Den gamla matsalen gjordes om till träningslokal, köket blev omklädningsrum och motorverkstaden kommer att ge plats till ytterligare tio boenderum. Några ekar fick ge vika för de två nya längorna med boenderum som ramar in det nya, sammanhållna RSS.
Link letade efter ett modernt fasadmaterial som passade till de gamla putsade husen. Valet föll till slut på tegel för längorna med boenderum, och trä för entrébyggnaden.

– Den huskroppen skulle binda ihop allting och den fick bara vara en våning hög. Men det fanns ingen restriktion hur högt våningsplanet fick vara, så vi gjorde den jättehög. I dag mäter takhöjden cirka åtta meter. Det här är det centrala rummet man kommer in i, säger Roger Larsson.

Mycket arbete interiört lades ner på akustiken i den öppna delen. Träribborna fungerar som ljudabsorbenter. När det gäller boenderummen fanns hårda hygienkrav som begränsade möjligheterna att skapa en hemmiljö. Alla ytor måste kunna torkas av med desinfektionssprit och inga textilier var tillåtna. I stället har Link arbetat med färger och naturmaterial.

– Vi hittade också en tapet som uppfyllde kraven, så den har vi använt. Hygienkraven är svåra, det är klart att man inte vill att en smitta ska kunna spridas, samtidigt som det är välkänt att man tillfrisknar snabbare i en rik och levande miljö, säger Roger Larsson.

Nästa steg i projektet pågår för fullt just nu. Det är Tema som planerat utemiljön, och skapat en träningsträdgård med slingor att röra sig på.

– Det kommer att lyfta verksamheten ytterligare. Man kan redan nu gå till RSS och äta lunch och fika om man vill. Att bara komma in i entrén gör en glad, och den där fantastiska känslan av engagemang har vi tillsammans med verksamheten lyckats återskapa. Nu är byggnaden funktionell, modern och välkomnande, säger han.

Kategori: Rehabiliteringscenter Arkitekt: Link Arkitektur Uppdragsgivare: Rehab Station Stockholm Färdigställt: 2017
 
Annonser:
Annonser