« tillbaka

Värdigt ett nationalstadspark

Text: Cecilia Öfverholm
Foto: Jason strong

LINK ARKITEKTUR 

I en nationalstadspark är varenda träd värd sin vikt i guld. Det kanske inte ens räcker. Men ibland får träden, även om de tillhör arten quercus robur, trots allt ge vika för andra hänsyn. I det här fallet har ett rehabiliteringscenter för ryggmärgsskadade fått nya förutsättningar på bekostnad av några ekar i Frösunda norr om Stockholm.

Verksamheten var sedan tidigare inhyst i gamla kasernlokaler i Hagaparken. Här skulle den vara kvar, men behövde större ytor och nya lokaler. Praktikertjänst Fastigheter AB gav uppdraget till Link Arkitektur som från start valde att fokusera på personalen och deras behov.

RSS, som står för Rehab Station Stockholm, är ett internationellt rebabiliteringscenter. Hit kommer människor med ryggmärgsskador, och de stannar vanligtvis i några veckor. RSS har också fått en alldeles ny avdelning med en lättintensiv, som ska avlasta akutmottagningarna på de större sjukhusen.

– När vi var på plats inför projektet möttes vi av ett intensivt engagemang och en entré med full aktivitet på alla håll. Vi tänkte genast att den här fantastiska känslan, där det här mötet sker, måste vi på något vis återskapa, säger Roger Larsson, som var ansvarig arkitekt på Link Arkitektur.

Tanken var att den nya byggnaden skulle stödja rehabiliteringen men också bli en del av träningen.

En annan central del i projektet var själva platsen: nationalstadsparken. Detaljplanen hade ganska mycket mer att önska. Den var överklagad till regeringsrätten av engagerade personer som ville skydda ekarna i den gamla militärmiljön. Rehabiliteringscentret huserade från början i den gamla matsalen, samt i en motorverkstad. Därtill skulle Link rita en stor byggnad med en ny entré och 60 boenderum. Den gamla matsalen gjordes om till träningslokal, köket blev omklädningsrum och motorverkstaden kommer att bli den nya lättintensiven med tio boenderum. Några ekar fick ge vika för de två nya längorna med boenderum som ramar in det nya, sammanhållna RSS.

Link letade efter ett modernt fasadmaterial som passade till de gamla putsade husen. Valet föll till slut på tegel för längorna med boenderum, och trä för den högre entrébyggnaden med det platta taket och den strikta fönstersättningen.

– Den huskroppen skulle binda ihop allting och den fick bara vara en våning hög. Men det fanns ingen restriktion hur högt våningsplanet fick vara, så vi gjorde den jättehög. Idag mäter takhöjden cirka åtta meter. Det här är det centrala rummet man kommer in i, säger Roger Larsson.

Mycket arbete interiört lades ner på akustiken i den öppna delen. En del innerväggar härrör från den gamla putsade fasaden, medan andra tar upp det ljusa teglet från den nya utomhusfasaden, eller är täckt med träribbor som för tankarna till den nya träfasaden.

När det gäller boenderummen fanns hårda hygienkrav som begränsade möjligheterna att skapa en hemmiljö. Alla ytor måste kunna torkas av med desinfektionssprit och inga textilier var tillåtna. Istället har Link arbetat med färger och naturmaterial.

– Vi hittade också en tapet som uppfyllde kraven, så den har vi använt. Hygienkraven är svåra, det är klart att man inte vill att en smitta ska kunna spridas, samtidigt som det är välkänt att man tillfrisknar snabbare i en bra miljö, säger Roger Larsson.

Nästa steg i projektet pågår för fullt just nu. Det är Tema som arbetar med utemiljön, och skapar en träningsträdgård med slingor att röra sig på.

 
Annonser:
Annonser