« tillbaka

Västerås stifts kanslibyggnad

SWECO ARCHITECTS

Hur fick ni uppdraget att rita Västerås stifts nya kanslibyggnad?
– Sweco har haft ett långt samarbete med Västerås Stift med utveckling och ombyggnad av deras befintliga lokaler. Förslaget på en tillbyggnad togs fram i nära samarbete med beställaren, Västerås kommun och antikvariska myndigheter.

Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista?
– Ombyggnad av stiftets befintliga kontorslokaler samt en tillbyggnad av moderna ändamålsenliga arbetslokaler samt konferens- och mötesutrymmen. Ett stort gemensamt fikarum för all personal. Och en välkomnande reception som länkar ihop gammalt och nytt.

Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren och har ni översatt visionen till arkitektur?
– Vi presenterade vår idé och vision, tillsammans med en fysisk modell. Det blev ett bra startskott för fortsatt projektering. Vi hade ett nära samarbete med beställare och brukare i hela projektet.

Vilken var den största utmaningen med projektet?
– Uppdraget har varit att rita en tillbyggnad för stiftskansliet samt att göra en lokalanpassning av befintligt stiftskansli i Västerås. Tomten ligger inom ett riksintresse för kulturminnesvård och är omgiven av byggnader knutna till Domkyrkan och andra hus från medeltiden. Den största utmaningen var hur vi skulle bygga nytt och samtida i en så känslig miljö? Vårt förslag har varit att nybyggnaden utformas som en tillbyggd flygel med en glasad entré och reception, som knyter samman den äldre kontorsbyggnaden med flygeln.

Den nya volymen placeras så att en gårdsstruktur skapas. Entrén är indragen från gatan så att ett välkomnande entrétorg skapas. Här är huvudentrén placerad. Ner mot Svartån och parkrummet är gaveln helt glasad. En modern fasadkomposition står mot det gamla huset, med vertikala cederträribbor, en livfull fönstersättning och distinkta plåtskoningar i mörk zinkplåt. Det är sedum på taket.

Landskapsarkitektuppgiften har varit att gestalta det lilla entrétorget mot gatan och trädgården och parkeringsytan i parken mot ån, samt tillgodose kompensationsplantering för ett par större träd som tas ned.

Vad blev ni mest nöjda med?
– Helheten, och att alla oroliga och kritiska röster i Västerås har tystnat och vänts till positiva omdömen!

Annonser:
Annonser