Den långsamma revolutionen

Klimatsmart boende som öppnar för diskussion.

Bilen har blivit en självklarhet i våra städer, de många fördelarna – som att den förlänger den privata sfären till och från arbetsplatsen, ger status och självförtroende, ofta tar förare och passagerare snabbt mellan två punkter och håller i gång en fordons- och oljeindustri – betraktas som viktigare än att den är dyr att köra, kan ha socialt segregerande effekt, ofta tvingar förare och passagerare att tillbringa extra lång tid i bilköer, innebär svåra skador vid olyckor, tvingar fram stadsbyggnadslösningar som inte är till fördel för billösa invånare, och förstås skapar kända klimatförsämrande effekter. I alla fall om vi med öppna ögon ser på hur långt vi hittills kommit med problemen.

Det görs verkligen försök att integrera privatbilismen i strävan att minska skadorna på miljön, forskning av allt ifrån bränsle med mindre fot­avtryck till uthärdlig urban fysisk miljö stöttas av industri, forskning och politiker. Ändå är ambivalensen hos den breda massan tydlig, kanske delvis för att bilen nu har en så pass lång historia att den ses som en självklar, rent av nostalgisk del i kultur och infrastruktur.

ZED (Zero fossil Energy Development)-factory är en brittisk arkitektfirma som kan tyckas omfatta denna ambivalens. De projekterar sedan 1989 klimatsmarta lösningar integrerade i samtiden. Som de uttrycker det: ”Ändlösa listor på miljökrav löser inte verkliga vardagsbekymmer.” Verksamheten, som man kallar ZEDlife, omfattar utveckling på en rad områden, från ”alternativ” energi, matproduktion, återvinning, transportlinjer, effektiva (och snygga) elcyklar och service till arkitektur.

I år presenterades ZEDPod, en typ av ”pop up-village” som byggs ovanför parkeringsplats­områden i staden – det är här känslan av ambivalens kommer in. Med sin låga (”zero-carbon”) klimatpåverkan antyds byggnaden kompensera det som för många just parkeringsplatsen symboliserar, bland det mest estetiskt onda man kan föreställa sig – men omöjliga att undvika. I ett land med över 64 miljoner invånare (eller en värld med över 7 miljarder) finns det många parkerings­platser.

Solpaneler och genomtänkta byggmaterial som samtidigt är billiga är en del av konceptet. Firmans grundare och chef Bill Dunster själv ger ett sympatiskt och i kontexten seriöst intryck då han på reklamfilmen framträder med uppkavlade skjortärmar framför sin uppförda prototyp. Huru­vida parkeringsbehovet kvarstår eller bilplatserna så småningom blir små lummiga trädgårdar eller fiskdammar återstår för kommande generationer att upptäcka.

Det krävs många olika bitar i ett pussel, ZED-life påstår sig inte ha svaret på framtiden, men tar en sympatiskt uppkavlad plats i diskussionen.

Text: Josephine Askegård
Annonser