Från skam till glam

Tysklands gamla bunkrar förvandlas. De tomma relikerna från en skamfylld historia blir bostäder, kontor och utställningslokaler. Men inte utan viss möda.

Under andra världskriget byggdes 10 000 luftskyddsbunkrar i Tyskland. Syftet var att skapa skyddsrum åt den tyska befolkningen. Det fanns planer på att efter krigets slut klä bunkrarna i svart marmor och låta dem stå kvar, som monument över segern.

Men allt gick ju inte som planerat. Efter krigsslutet stod bunkrarna i stället kvar som grå reliker och en skamlig påminnelse. Trots sin väldiga storlek hamnade de alltmer i skymundan i tyska stadskärnor, och med tiden blev de mindre kontroversiella. Föga förvånande har de visat sig vara svåra att demontera, och detta i kombination med stigande markpriser och förtätningar har bunkrarna åter blivit intressanta. De ligger ofta centralt och kan ges spännande arkitekturlösningar.

Idag förvandlas de till något nytt – trots en hög prislapp. Krav och regler från myndigheter begränsar vad som kan förverkligas och kostnaderna ökar i takt med betongväggarnas tjocklek, som ofta mäter tre meter.

Haus des Meeres – akvarium i Wien
Även i sitt hemland Österrike lät Adolf Hitler bygga bunkrar. En av dessa står i Esterhazyparken i Wien och hyser i dag helt andra invånare än vad som ursprungligen var tänkt. I detta älskade akvarium kan man nämligen se både hajar och havssköldpaddor. Omvandlingen till akvarium påbörjades så tidigt som 1956 inför den första havsvattenutställningen i Österrike.

HdM-Ausblick---Hans-Köppen

Euroboden Hochbunker – spatiöst boende i München
På Ungererstraße i München ligger en bunker som stod färdig år 1943. I denna byggnad – med två meter tjocka väggar och tak kunde cirka 700 personer ta skydd samtidigt. Efter kriget har ägarna växlat. År 2010 K-märktes byggnaden. Under 2012 och 2013 gjordes bunkern om till fyra lyxiga lägenheter och en utställningslokal. Arbetet var starkt reglerat med tanke på bygg­nadens historia. Det nya utseendet ritades av Raumstation Architekten i Starnberg.

Wohneinheit_4

Sammlung Boros – konstsamlarhem och galleri mitt i Berlin
Prisbelönt och uppmärksammat. Konstsamlarna Christian och Karen Boros bor i en centralt belägen bunker i Berlin Mitte – där de också ställer ut delar av sin samling av samtida konst för intresserade besökare. Byrån Realarchitektur som drivs av svenska Petra Petersson fick i uppdrag att rita om denna bunker så att den skulle motsvara konceptet leva med konst. Ombyggnationen stod klar 2008 och belönades samma år med tyska arkitekturpriset Architekturpreis Beton.

Bunker Cerith_Wyn_Evans_01

Mielke + Freudenberg – stora och små lägenheter i bunker
Bremen, Hamburg och Hannover är några av de städer där arkitektbyrån Mielke + Freudenberg skapat spännande lägenheter i gamla bunkrar. Själva kallar de sig bunkerexperter och säger att de motiveras av faktumet att de får bygga om krigsbyggnader till fredliga hus där invånarna ska trivas.

Bö22-2 P1010526

Hegger Hegger Schleiff – energibunker i Hamburg
Fram till 2006 stod den 42 meter höga bunkern på Neuhöfer Straße i Hamburg tom. Då förvand­lade arkitektbyrån Hegger Hegger Schleiff och entreprenören IBA Hamburg denna massiva betongbyggnad till en energibunker som vid full kapacitet värmer upp cirka 3 000 hushåll i närområdet. Den gör det genom att kombinera olika tekniker: spillvärme från en närbelägen industri, biogas och ett solcellssystem på taket. Inne i bunkern finns också en vattenreservoar som rymmer två miljoner liter vatten.

1309070827_0879[Originale]

Text: Mats Almegård
Annonser