Hoppingivande prefix och helhet

Äntligen, äntligen, äntligen något som inger ett glödande, kollektivt hopp för oss alla i arkitektur-, form- och designbranschen. Och för alla andra också för den delen. När utredaren Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, i Almedalen presenterade en läges­rapport för utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för nyss nämnda områden, fick det i alla fall mig att övertygas om att nu jävlar kommer det att hända bra grejer. Enligt Christer kommer utredningen fokusera på att öka områdenas relevans och stoltheten hos utövarna – vad sägs till exempel om statushöjande titlar som Riks­designer och Statsarkitekt på en ny myndighet rakt under regeringen! Vidare betonas arkitektur och design som något som formar det gemensamma, något som har mycket stor påverkan på utvecklingen av ett mer hållbart, jämlikt och tillgängligt samhälle. Han talade om gestaltad livsmiljö som en värdegrund, om vikten av att de politiska målen blir förståeliga, om att forskningen måste stärkas och staten vara förebildlig. Christer menade också att vi måste tydliggöra att arkitektur och design faktiskt löser problem och därför ska vara en naturlig del av dagens alla utmaningar. Och att detta skifte från artefakt till process ska förtydligas. Dessutom är branschutveckling vitalt – vi är ju bäst på hållbar stadsutveckling. Kan vi tillsammans göra en större exportvara av det? Kunskapsutvecklingen gäller även i skolorna där arkitektur och design tidigt bör ingå som ett naturligt ämne på schemat. Mitt i allt dissade han förslaget om en sammanslagning av Arkdes och Moderna museet, bra där!
    Kortfattat gav Christer en både tydlig och hoppfull bild av resultatet av över ett och ett halvt års slit av honom själv, tre sekreterare och fyra deltagarrika referensgrupper med en samlad branschkunskap som heter duga. Och inte minst deltagare från sex departement, vilket visar på insikten om områdenas tunga relevans.
När du läser detta finns utredningen förhoppningsvis rykande färsk att ladda ner. Läs den och håll tummarna för att den snabbt går igenom alla remissinstanser så att vi snarast och tillsammans kan börja förverkliga den nya politiken för arkitektur, form och design – hög tid att både kommunicera brett, konkretisera och gestalta!

Text: Susanne Helgeson
Annonser