"If you were a girl I would love you even more"

Design är samhällets största kultursektor.

Detta sa ofta designern Johan Huldt, grundare av Innovator, före detta vd för Svensk Form och professor vid Textilhögskolan i Borås. Och jag önskar lika ofta att fler ska både förstå, ta till sig och handla efter innebörden i denna sanning – tänk vilka effekter det kunde få i allt från seriös journalistisk bevakning och museisatsningar till akademiska och politiska initiativ.

Lika mycket som jag alltid kommer att minnas Johan Huldt för denna hans tes, lika mycket håller jag med designern, konstnären och forskaren Maja Gunn, också hon vid Textilhögskolan, om att samhälleliga förändringar kan ske genom design. Om att design kan skapa såväl social som ideologisk utveckling. Det är just om detta hennes avhandling handlar, Body acts queer: Clothing as a performative challenge to heteronormativity, lyckosamt framlagd strax innan mid­sommar. I denna redovisar Gunn ett ”program för experimentellt mode” – sju konstnärliga projekt tänkta att tänja på gränserna för hur modet skulle kunna utmana dagens heteronormativa synsätt. Projekten fungerar också som olika vägar att föra in såväl feministisk som queer teori i kreativa designprocesser och heter bland annat If you were a girl I would love you even more, Exclude me in och The lesbian shirt.

Maja Gunns målsättning med avhandlingsarbetet är att undersöka, belysa och bredda modebegreppet, men också att diskutera idéer om bland annat kropp, språk, queer och performativ designforskning – allt i en feministisk konsttradition där hon utgår från egna erfarenheter. Och just det ja, det i svenskan rätt luddiga ordet performativ, förklaras av Gunn som ett slags tredje paradigm; utöver kvalitativ och kvantitativ forskning står performativ för det konstnärliga. En lär sig …

Så vad säger jag? Jo, att den konstnärliga forskningen mycket glädjande har kommit långt sedan 2006 då de första avhandlingarna lades fram och hånades av diverse kritiker. Jag menar också att den är vital, inte minst för sin praktikbaserade utveckling av ny kunskap och vad det medför för fältets både nuvarande aktörer och kommande generationer att förhålla sig till och bygga vidare på. Detta är Maja Gunns forskning ett ypperligt exempel på med sina förslag till en möjlig, designrelaterad utveckling mot ett mindre normativt och mer tillåtande samhälle. Ja tack!

PS. Utöver att ladda ner och läsa avhandlingen, lyssna också till inslaget med Maja Gunn på Textilhögskolans eminenta forskningspodd. Perfekt förkovran framför höstbrasan!

Text: Susanne Helgeson
Annonser