Jan Vranovský - en parallell värld

Jan Vranovský studerar Architecture and Urban Design i Tokyo. Fritiden ägnas åt fotografering.

Månadens omslagsfotograf kommer från Prag. Efter arkitekturstudier hemma i Tjeckien studerade Jan Vranovský först japanska och bestämde sig sedan för att åka till sina drömmars stad: Tokyo. Där bor och studerar han för tillfället Architecture and Urban Design. På fritiden ägnar sig han åt fotografering. Och som den Japanälskare han är handlar det mest om att fotografera byggnader och arkitektur som är 
japanska. På sin fotoblogg Parallel World visar han upp sin kärlek till landet i öster, eller åtminstone till byggnaderna i Japan.

export_print-7266
– Det är tanken med namnet Parallel World: först att Japan känns som en parallell värld, 
även efter att jag bott här i två år nu. Men också att jag bara fokuserar på en detalj i Japan, arkitekturen och byggnaderna. Det gör att det blir en parallell värld på min blogg, säger Jan Vranovský.

export_print-1186

Egentligen är det inte själva fotograferandet som är viktigast för bloggen berättar Jan. 
 Även om han älskar fotografering så är det snarare verksamheten som föregår bilderna som är intressant: att vandra i timmar genom städer och byar i Japan (och ibland på andra platser i Sydostasien) och upptäcka vad de erbjuder på de mindre upp­trampade vägarna.
– Jag är helt övertygad om att man måste uppleva arkitektur för att bli en bra arkitekt. Och då menar jag att man behöver se helheten: hur byggnaderna är uppförda, hur de är placerade i den urbana miljön och hur de samspelar med varandra. Från början var jag intresserad av att rita enskilda hus, men i takt med att jag vandrat runt med min kamera har jag faktiskt börjat intressera mig mer och mer för stadsplanering. Jag är nu mer intresserad av att skapa ett kollektivt utseende.

export_print-6264

Vad är det som gör just Japan, och kanske mest Tokyo, så högintressant för dig som arkitekt och fotograf?
– Jag tycker att stadsmiljöerna i Europa är döda i jämförelse. Tokyo växer, ändras och är både kaotisk, organisk och alltid överraskande. Arkitekturen känns mer mänsklig här. I Europa handlar det så ofta om att skapa arkitektoniska monument och bygga iögonfallande. Här handlar det om en stad som växer och utökas – men 
för människorna. Det är intressant som foto­grafiskt motiv.

export_print-4436

Stämmer det att du började fotografera först när du kom till Tokyo?
– Det är korrekt. Jag ser inte mig själv som fotograf. Kameran är ett fantastiskt verktyg för att fånga saker som intresserar. Men det handlar alltid om arkitektur eller grafisk design. Jag är en arkitekt och formgivare som råkar ha en kamera i handen.

export_print-5011

Vad är den största utmaningen i att fotografera byggnader?
– För mig handlar svårigheterna enbart om att hitta rätt byggnad. Jag brukar promenera i timmar innan jag hittar något som fångar mitt intresse och där jag ser att det kan bli ett bra fotografi. Jag letar efter återkommande mönster som tillsammans bildar intressanta upprepningar.

export_print-5113

Jan Vranovský är inte primärt intresserad av stadens centrum. För honom är det snarare gränslandet mellan olika områden som är 
intressant. Mellan förort och centrum, mellan industrier och bostadsområden och runt järnvägs­stationer där spår och elledningar skapar ett slags ingenmansland.
– På samma sätt intresserar mig baksidorna på de hus jag fotograferar mer än framsidan. Baksidan avslöjar en byggnad och dess funktionalitet. Fronten är mer en mask som putsats och ansats så att den ska se vacker ut. Det intresserar mig inte.

Text: Mats Almegård
Annonser