Konsten att skapa kvalitet

Konsten att klaga konstruktivt, konsten att bli lesbisk, konsten att gömma Jesus i en

liten låda, konsten att höra hjärtslag, konsten att falla, konsten att döda en politiker, konsten att vara snäll, konsten att läsa statistik (är det samma sak som att vara snäll?) konsten att kartlägga ett land, konsten att ha sjukt låga förväntningar, konsten att bli något utöver det vanliga, konsten att flyga till Ö-vik (hmm undrar vad som är roligast: något utöver det vanliga eller flyga till Ö-vik?), konsten att avstå, konsten att berätta ... Ja! Det ska jag göra nu! Om boken signerad Dick Sandberg. Den handlar inte om konsten att angöra en brygga. Den handlar om konsten att tänka, prata och skapa kvalitet – och om konsten att bygga en badbrygga. Avsaknaden av just kvalitet var något som uppenbarade sig för Dick Sandberg under en deppig period i hans arkitektliv. Efter att ha läst Robert M. Pirsigs bok Zen och konsten att sköta en motorcykel växte insikten fram att det var just pusselbiten kvalitet som han inte hittade. Jakten på pengar överskuggade viljan till kvalitet. Känns detta igen från ditt eget arkitektkontor?
    Dick är en noggrann person. Han tar kvalitet på allvar, och han vill förmedla detta på sitt alldeles eget vis. Därför har han skrivit boken Architectura humanitas – och konsten att bygga en badbrygga. Vi på Rum gillar den! Och vi gillar Dick – han vill något med sin bok. Den handlar om tillblivelsen av svärfars badbrygga. En badbrygga svärfar önskade sig för att kunna fortsätta att ta ett dopp även på äldre dagar – kvalitet i livet. Det är gott nog som syfte och ämne för boken. Men själva projektet med badbryggan fick en mycket större roll än så. Dick Sandberg vill genom badbryggan och boken sätta fokus på hållbarhet och humanism inom arkitekturen. Vi hoppas att snart få se boken som en självklar del av kurslitteraturen i arkitektutbildningarna. För att citera Dick själv: ”Jag riktar mig till dem som söker en vision för att kunna gå i en ny riktning./.../ Jag anser att vi arkitekter måste formulera en ny vision inom vårt ämne, en vision som är större än den vi ser i dag. Vi måste skapa nya mål och vi måste forma nya verktyg för att nå målen. Arkitektens roll och mandat måste fördjupas och förnyas. Jag vill ta mitt ansvar och beskriva min vision om en arkitektur i mänsklighetens tjänst.”
    Boken är indelad i tre delar: Min syn på arki­tektens roll i samhället; Då, nu och framtiden; Checklistor (Det är den tunnaste delen. Kanske får vi se en fördjupning här i andra utgåvan, när den första snart är slutsåld!). Badbryggan får genomgående illustrera hur vi tänker kring jorden och dess resurser, återanvändning, tipping point, tillväxt ... Och i ett av kapitlen utvecklar Dick begreppen människan, platsen, resurstänkandet, sinnligheten, en byggnads liv, tidens betydelse, hållbarhet och kvalitet. Architectura humanitas – och konsten att bygga en badbrygga förpackar väl konsten att prata om det självklara – kvalitet i alla aspekter.

Text: Cecilia Öfverholm
Annonser