REDAKTION

Tidskriften Rum är en branschtidning som bevakar arkitektur, inredning och design, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften Rum utkommer tolv gånger per år och distribueras till arkitekter i Sverige. Eftertryck medges ej. Citera oss gärna, men ange källan. Redaktionen ansvarar ej för insänt material.

Creative director
Joanna Grubbström
08-667 92 10
joanna.grubbstrom@itsmedia.se
Redaktionschef
Lisa Marie Mannfolk Eklund
0709-49 68 63
lisamarie.mannfolk@itsmedia.se
Chefredaktör
Cecilia Öfverholm
076-766 03 36
cecilia.ofverholm@itsmedia.se

ANNONSERING

Funderar du på att annonsera i Tidskriften Rum, vänligen kontakta våra annonssäljare. Eventuellt annonsmaterial skickas till Anna Lundborg.

Säljare
Pär Ove Andersson
070-604 94 20
po.andersson@itsmedia.se
Traffic
Anna Mikulic
08-667 92 10
anna.mikulic@itsmedia.se

Fyll i uppgifterna nedan så kommer tidning och faktura i brevlådan.