Kultur på recept

Hur mycket får kultur kosta, och hur mäter man dess inverkan?

Tyvärr har detta perspektiv allt mer tagit över från konstinstitutionernas humanistiska perspektiv om lärande och gräns­överskridande. Men det finns museer och gallerier som vägrar att kompromissa när det gäller deras grundläggande värden – och de blir extremt framgångsrika på kuppen.
    The Whitworth i Manchester, som var Englands första galleri i en park när det öppnade 1889, hade med åren blivit en dyster, sluten tegelkoloss som vände en ogenomtränglig rygg mot en intillliggande social housing estate, där en stor del av befolkningen aldrig besökte museet.
    14 februari 2015 öppnade man åter dörrarna efter en omfattande renovering och utbyggnad som kostade 15 miljoner pund – en spottstyver jämfört med att bygga ett nytt museum. Renoveringen som framför allt innebar att den kulturminnesmärkta byggnaden öppnades upp och försågs med glasfasader. Man öppnade också upp baksidan, vilket gjorde det mer inbjudande från bostadsområdet, och naturligtvis satsade man också på att höja kvaliteten på utställningarna och aktiviteterna. Uppdraget som utfördes av Londonkontoret MUMA, McInnes Usher Mc­Knight Architects, gjorde byggnaden en tredjedel större och de allmänna områdena 100 procent större – men lyckades ändå tack vare ett medvetet miljötänkande minska den totala energiförbrukningen med 10 procent.  
    Om det var en lyckad investering? Döm själv: de första nio månader var besökssiffran 385 000 – att jämföra med tidigare årliga snittsiffror kring 82 000. Och ja, det kommer många från det intilliggande området. Whitworth har håvat in mängder av utmärkelser, däribland Supreme building av British Brick Development Association, Art Fund Museum of the Year 2015, RIBA National Award, Visit England Gold Accolade, Leading Culture Destinations Awards 2015, The Blueprint Awards 2015 – Best Public Use Project with Public Funding, Manchester Tourism Awards – Large Visitor Attraction och Brick Award for Best Public Building. Men Whitworth handlar inte om medaljer och ekonomi i slutändan – till och med allt fler ekonomer säger att en kulturinstitutions sociala avtryck är det viktigaste.
     – Kultur gör världen bättre. Kultur är inte något ”trevligt” – kultur är nödvändigt!  Kultur är en nyckel för att få en stad att växa genom att göra den mer beboelig, sa Maria Balshaw, Director på Manchester City Galleries, när hon stolt förkunnade framgången på Business Design Days i Hongkong i december.
      En intressant detalj är att Whitworth också ingår i ett väldigt framgångsrikt koncept där kultur skrivs ut på recept – och då menar vi läkarrecept, inte kakrecept. Att bli en del av något, att upptäcka nya saker i sällskap av tidigare främlingar, att ta del i en lokal satsning, att bli en del av en kontext – alla dessa ingredienser ger positiv effekt på vår mentala hälsa.
    – Kultur kanske inte räddar liv, men det tillför absolut något positivt till allmänhälsan, gör livet bättre och kan bidra till en mer positiv livsåskådning.  Kulturellt lärande ska vara livslångt och livsbrett, nyfiket, socialt och hierarkilöst. Kulturen ska vara lika delar njutbar och utmanande för alla typer av människor – det är kulturens roll i våra städer i dag! utbrister Maria.

Text: Anders Modig Foto: Alan Williams
Annonser