Kunglig konst över alla gränser

Den 14 mars 1992 utropade konstnärerna Leif Elggren och Carl Michael von Hausswolff sin egen stat: The Kingdoms of Elgaland–Vargaland.

Samtidigt gjorde de anspråk på den geografisk yta som utgörs av gränserna mellan alla världens länder, inklusive sjögränser upp till en bredd av tio nautiska mil. Dessutom gjorde kungarikena anspråk på följande ”terri­torier”: det hypnagoga tillståndet, det eskapistiska området och det virtuella rummet. Särskilt det sistnämnda torde ha utökat KREV:s yta betänkligt under senare år. Senare har ytterligare anspråk lagts till: de dödas territorium med ön San Michele utanför Venedig som referenspunkt, språkgränser och så vidare. Konstnärerna kallar sig själva kungar och tillsammans med sina medborgare har de upprättat en rad ambassader runt om i världen. Det går att ansöka om medborgarskap på http://www.elgaland-vargaland.org

Språkliga gränser, gränsen mellan sömn och vakenhet och mellan liv och död utforskas – men främst de geografiska gränserna i världen. Genom humor, satir och med ett lagom mått galenskap visar Elggren och Hausswolff hur märkligt och godtyckligt det nationella projektet är och udden riktas naturligtvis också mot monarkin som statsskick. Denna pågående konsthappening sätter också fingret på vad gränser är, hur vi har skapat dem och varför. Rum fick audiens hos Konung Carl Michael I som besvarade några frågor.

1. Ny stat

KREVutropande#2

Vad krävs det för att skapa en ny stat? 

– Det finns inga regler eller lagar. För att bli medlem i FN krävs: 1. Territorium. 2. Medborgare. 3. En författning som inte strider mot mänskliga rättigheter.

2. Gemensam bostad

Sid-9

I The KREV Jürgenson Starhouse i den thailändska djungeln får alla medborgare bo. Formen på byggnaden motsvarar det hierarkiska diagram som ni skapat över staten KREV. Hur uttolkar ni denna form?
– Formen visar på alltings hopkoppling enligt den gamla sanningen att allt hör ihop.

3. Territorium

 krev003-Correction 

Respekteras ert territorium?
– Tja, ett problem är att de flesta inte vet om att de befinner sig i och passerar Elgaland–Vargaland. Vi skickade nyligen ut fakturor till alla andra länder där vi kräver retroaktiv tull (pengarna ska skickas till FN:s flyktinghjälp).

4. Bebyggd gräns

elga-vargarike_A4

I förslaget till regeringsbyggnad ser det ut som att denna ska kunna gå att bygga på ert eget territorium, det vill säga på en smal gränsyta. Är det tanken?
– Förslaget är endast ett förslag som bygger på att vi befolkar vårt fysiska territorium, men det är ju inte säkert att det är en så bra idé ... Om det skulle finnas en regering så vore det bäst om den var rörlig och inte stillasittande.

5. Representation

KREVBerlin#3

KREV har 38 ambassader och konsultat runt om i världen. Hur är samarbetet med andra nationers ambassader?
– Inget samarbete alls – förutom att deras representanter dyker upp när vi bjuder på snittar och mousserande vin ...

Foto: Samtliga foton ur boken The Kingdoms of Elgaland-Vargaland

Text: Mats Almegård
Annonser