Marsnumret ute

Vårens tredje nummer är här och omslagsfotograf är Matteo Romellini.

Han är en ekonomistuderande fotograf som gillar att utforska urbana miljöer – ju besynnerligare desto bättre. Han berättar om tankarna bakom omslagsserien Collapsing Giants.

”Som människor är vi tvungna att konstant tolka olika perceptioner av verkligheten. När vi gör detta tvingas vi också att redigera den, genom att utesluta eller innefatta delar av den. Därför redigerar jag medvetet bort byggnadernas konturer, för att de ska kunna växa bortom sina fysiska gränser. Jag gillar att plåta byggnader för att de står stilla. Människor också, men de tenderar att vara vid liv.”

Annonser