Oktobernumret är här

Vårt efterlängtade höstnummer med tema Konst har äntligen anlänt till redaktionen. Omslaget pryds av målningen Distorted Percepion (2015) av Asmund Havsten-Mikkelsen, och fler verk följer inuti.

Asmund Havsteen-Mikkelsen bjuder oss på det som han kallar för Mentalscapes – arkitektur som en mental projektion. Han gillar att skala av, zooma in och låta arkitekturen bli än mer abstrakt.

Vad betyder det för dig att arbeta med arkitektur?

– Arkitektur är motiv för mig. Det är ett sätt att ifrågasätta världen via min personliga lins. Det är ett förhållningssätt till en värld av bilder som resonerar med mig.

Distorted Perception_AH-M

Hur arbetar du med färger?

– Jag arbetar bara med oljefärger och har genom åren begränsat mig till några få favoritfärger. Det ger en enkel bas och jag får möjlighet att experimentera åt olika håll.

Vad är det hos en byggnad som fångar ditt öga?

– Det kan vara ett speciellt ljus, en reflektion, eller en komposition av skuggor och abstrakta mönster. Eller en plats signifikans, eller en berättelse inbäddad i rummet. Ibland när jag bläddrar igenom en bok letar jag efter bilder som fastnar i mitt minne – den oavslutade bilden.

Keyhole_AH-M

När började du måla arkitektur?

– Under vintern 2006. Det var ett föränderligt år när jag gick från porträtt, landskap och sedan mot vad jag kallar Mentalscapes: arkitektur som en mental projektion.

Om du jämför arkitektur med andra områden du målar – vad är så speciellt med det?

– Att det alltid finns en möjlighet att bli abstrakt: genom reduktion, beskärning, zoomning; all arkitektur kan bli abstrakt. Jag gillar den möjligheten.

Fotograferar du också?

– Ja, jag tycker om att ta analoga bilder eftersom tekniken är begränsande. Jag måste verkligen vilja ta en specifik bild, och därför blir jag väldigt noggrann och hänsynsfull när jag tar bilder.

Triangulating_Space_AH-M

Vad mer tycker du är intressant?

– Jag har ett stort intresse för filosofi och psykologi och tycker om att skriva icke-filosofiska reflektioner om människans tillstånd.

Vad arbetar du med just nu?

– Jag etablerar min egen studio i Köpenhamn i hamnens södra del: 110 luftiga kvadratmeter med sex meter i takhöjd. Jag har alltid drömt om ett sådant ställe och ser verkligen fram emot att få det klart.

 Saturating Space_AH-M

Text: Cecilia Öfverholm
Annonser