Olydnad i östblocket

För oss som är gamla nog att minnas tiden före järnridåns successiva nedmontering åren kring 1990, har begreppet ”ryssbil” en klart negativ klang.

Vad som avsågs var de i förhållande till västvärldens fordonsindustri illa konstruerade, designade och hopplockade bilarna – alltifrån partitopparnas lyxåk till proletariatets spartanska småbilar (även de bara förunnade en begränsad krets) – som producerades inom östblocket. Ett lysande undantag fanns dock: den i Tjeckoslovakien utvecklade och tillverkade Tatra 603. Men att den faktiskt såg dagens ljus beror enbart på ren olydnad mot det då rådande, kommunistiska systemet.

Under mellankrigstiden hade Tatra tagit fram en serie tekniskt och formmässigt banbrytande bilar. De hade alla luftkylda svansmotorer, såväl ”folkbilen” Tatra T97 som de betydligt större premiumvagnarna Tatra T77 och Tatra T87. De två senare hade dessutom åttacylindriga motorer och alla utmärktes de av en för tiden djärv, strömlinjeform med en centralt placerad stjärtfena som särskilt kännetecken. Direkt efter andra världskriget återupptogs produktionen av T87:an i något modifierad form och en lite mer påkostad efterträdare till T97:an togs fram, T600. Men i takt med att Tjeckoslovakien knöts allt närmare till den sovjetiska maktsfären, drabbades landet också av hårdnande centralstyrning av ekonomi och industri. I början av 1950-talet hade det gått så långt att det organ som samordnade produktionsapparaten inom hela östblocket, COMECON, förbjöd Tatra att i fortsättningen tillverka personbilar. Det man i stället skulle ägna sina krafter åt var lastbilar och bussar.

De tjeckoslovakiska partitopparna och industriledarna var därmed hänvisade till att köras, eller möjligen själva köra, runt i Sovjettillverkade bilar. Även om dessa, ZIL/ZIS och ZIM, hade klara lyxbilsambitioner, var de tekniskt konventionella och dåligt byggda. Och i fråga om design hade de inget eget att komma med, utan försökte bara efterlikna amerikanska dollargrin, särskilt Packard, som fick flera av sina modeller mer eller mindre kopierade. På Tjeckoslovakiens maktelit, som var bortskämd med Tatras äldre fordonsflotta, imponerade inte de nya tjänstebilarna alls. När så bilfabrikerna i Sovjet inte heller klarade av att leverera de bilar som beställts i tid, fick man nog i Tjeckoslovakien. Regeringen i landet beslutade därför 1953, i strid mot det centrala dekretet om Tatras produktionsinriktning, att låta företaget utveckla en ny premiumbil med kraftfull, luftkyld svansmotor.

Lyckligtvis hade även ingenjörerna och formgivarna vid Tatra ignorerat påbudet om att fabriken enbart skulle tillverka tunga fordon. I hemlighet hade man börjat utveckla en ny mellanklassvagn med fyrcylindrig motor. Formgivningen var helt i linje med Tatras tidigare produktion, modern och vågad med känsla mer av rymdfarkost än traditionell bil. Genom regeringsbeslutet kunde man nu öppet fortsätta arbetet, men med en delvis ny inriktning eftersom beställningen ju gällde en större bil än den man skissat på, dessutom med V8. Det man gjorde var helt enkelt att formmässigt skala upp designen, medan bilen tekniskt kom att utgöra en vidareutveckling av de äldre, större Tatra-modellerna. Redan 1955 kunde den nya bilen, döpt till Tatra 603, visas upp för en mindre krets, och året därpå gjorde den sin verkliga debut. Med den stora motorn på närmare 100 hästkrafter, fyrväxlad låda, dubbla bromskretsar och tre strålkastare i fronten, där den i mitten var kopplad till styrinrättningen och således följde rattutslagen, var bilen klart avancerad för tiden. För formgivningen svarade ett team bestående av František Kardaus, Vladimír Popelář, Zdeněk Kovář och Josef Chalupa och den var helt i paritet med tekniken. Innerutrymmena var väl tilltagna, sex personer kunde färdas bekvämt och fyra sova gott om man fällde framsätenas ryggstöd. Utvändigt var det den mjuka, samlande formen och den elegant sluttande bakdelen med stora, välvda glasrutor kring en antydd mittfena som gav den speciella, framtidslängtande karaktären. Tack och lov att man vågade vara olydig!

Text: Martin Rörby
Annonser