Visdomsord i litet format

Nalle Puh. Få har betytt mer för mig än denna gula nalle. På den tiden hade jag en egen Nalle Puh, som numera har en given plats i en undanstoppad flyttkartong. 

Men då var det allvar, och när Nalle Puh, som ni vet, fastnade i hålet efter att ha blivit för rund av all honing, ja, då var smärtan alltför svår att härbärgera och jag var tvungen att resolut stänga av teven. I dag njuter jag fortfarande av denna gula nalles klokhet. Hans citatböcker har en självklar plats på mitt nattduksbord. De är i behändig storlek precis som de två små böckerna av Oda Pälmke. Den ena Ganz Gut eller Quite good houses ställer mjuka frågor om huruvida arkitektur får vara ganska bra. Kanske att Nalle Puh skulle ha kunnat fundera på den saken? Den lilla boken försöker skapa mer tolerans och nyfikenhet på det som inte alltid anses vara arkitektur. I boken finns en samling udda hus som alla har sina egenheter och skönhetsfläckar. Boken kan ses som en tanke­övning för oss att hitta kvaliteter och en acceptans i det offentliga rummet och dess invånare (läs husen). I Nalle Puhs värld finns inte storheten i de fysiska detaljerna hos en byggnad. Han skulle i stället ha fokuserat på funktion och innehåll och kanske dragit till med: ”När du gått omkring länge ute i blåsten och plötsligt går in i någons hus och han säger: ’Du kommer precis lagom för en munsbit av något slag’, då vet du att det är en trevlig dag.” För denna kloka björn räcker det så. Oda Pälmke tangerar de tankebanorna och ifrågasätter vad smak egentligen är. Vissa av de fula husen visar sig nämligen bära på många intressanta lösningar och oanade estetiska godbitar. Något som kanske skulle ha gått Nalle Puh förbi så länge dess god­bitar inte var ätbara.

En annan publikation från Oda Pälmke bär namnet Facades, där författaren diskuterar kring fasaden som husets ansikte (face). Den är full med porträtt av hus, alla med sina egenheter och karaktärer, ungefär som ett brokigt familjealbum, där den tillrättalagda fasaden kanske inte alltid är det som ger karaktären till huset. Till synes helt ospektakulära väggar kan ge huset ett starkt uttryck, likaväl som tillfälliga förändringar kan manifestera kvaliteter som ingen kunde ha designat bättre. Eller som Nalle Puh så insiktsfullt säger: ”När man är en björn med en mycket liten hjärna och tänker ut saker, upptäcker man ibland att en idé som verkade vara riktigt idéaktig inne i hjärna, är helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på.”

Text: Cecilia Öfverholm
Annonser